Goede counseling rond kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID) is van groot belang voor alle betrokken partijen. Ouders, kinderen en donoren hebben ieder specifieke behoeften op dit gebied.


Project: Psychosociale begeleiding en counseling van (wens)ouders, donorkinderen en spermadonoren bij kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID)
Projectleider: Dr. F.B. van Rooij, Universiteit van Amsterdam
ZonMw Programma: Ethiek en Gezondheid 2012-2015, projectnummer: 73102000
Meer informatie:
Project Evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
Evaluatie: Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID) wordt in Nederland veel toegepast. Belangrijk daarbij is dat zowel de wensouders als de donoren vooraf goede counseling krijgen, zodat zij de consequenties van hun keuze goed overzien. Maar ook daarna kan daar behoefte aan zijn, ook bij de kinderen. Wat goede counseling precies inhoudt en welke behoeften (wens)ouders, kinderen en donoren hebben op dit gebied, was echter onbekend.

Openheid en uitwisseling

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam vroegen wensouders, ouders, kinderen en donoren naar hun vragen en behoeften op dit gebied. Bij donorkinderen kwam bijvoorbeeld het verlangen naar voren dat hun ouders van jongs af aan open zijn over hoe zij verwekt zijn en dat er open over kan worden gesproken met de omgeving. Ouders bleken vooral op zoek te zijn naar informatie over wanneer en hoe zij hun kind dit het beste kunnen vertellen en naar een platform om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Donoren waren geïnteresseerd in het aantal kinderen dat met hun zaad is verwekt. Zij hadden alleen behoefte aan contact met professionals als een donorkind zich zou melden voor een ontmoeting.

Naar een betere begeleiding

Met de resultaten worden de voorlichting en psychosociale counseling en begeleiding van alle betrokken partijen verbeterd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website