Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 
 
Special 'ICT in de zorg', januari 2015

Samenwerking in e-health

 ZonMw-directeur Henk Smid en Nictiz-directeur Lies van Gennip mailen met elkaar over samenwerking in e-health.

Beste Lies,

Zoals je weet subsidiëren wij veel onderzoek. Daar komen data uit voort, die vaak ook weer door andere onderzoekers gebruikt kunnen worden. En er komen resultaten uit die toegepast moeten worden in de praktijk van zorg en preventie. Daar wordt de gezondheidszorg beter en betaalbaarder van. Maar bij dat onderzoek en die toepassingen speelt vaak ook een ICT-aspect. Implementatie stagneert bijvoorbeeld doordat zorgverleners met verschillende ICT-systemen werken. Of er is geen ruimte voor het verzamelen van bepaalde gegevens in het elektronisch dossier. Bij vernieuwing in de zorg denken we ook vaak aan ICT-toepassingen. De techniek die we allemaal in onze binnenzak en in onze tas hebben, kan de afstand tussen patiënten en zorgverleners verkleinen, de communicatie tussen patiënten onderling en zorgverleners onderling bevorderen en zo de kwaliteit van de zorg verbeteren en de kosten helpen beheersen.

We kunnen zelf dus wel bedenken hoe belangrijk ICT is. Maar om daar echt meer mee te doen, hebben wij bij ZonMw nog niet alle expertise in huis. Hoe besteden we aandacht aan ICT in een nieuwe programmatekst? Wat willen we weten over de ICT in een projectaanvraag? Hoe beoordelen we dat? Wie stelt de juiste kritische vragen over ICT?

Daarin heb ik mijn hoop op jou gevestigd. Jij en je collega's hebben verstand van ICT. Kun je ons helpen? En is er dan iets dat wij op onze beurt voor jullie kunnen doen? Ons doel is immers in wezen hetzelfde: het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland.

Met vriendelijke groet,

Henk Smid

 

Beste Henk,

Ik ben blij met de vragen die je stelt. Samenwerkend kunnen we veel bereiken. Als expertisecentrum voor standaardisatie en e-health zijn wij ervan overtuigd dat de juiste toepassing van ICT, de zorg, zorgverleners en onderzoekers kan helpen hun doelen te bereiken én patiënten kan helpen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid. ICT is natuurlijk nooit een doel op zich, maar een middel om de zorg te ondersteunen. Bij communicatie tussen zorgverleners en communicatie tussen zorgverleners en patiënten zijn eenheid van taal en eenduidige afspraken over gegevensuitwisseling van groot belang. Dit zorgt ervoor dat zorgverleners en patiënten, ondersteund door ICT, elkaar goed begrijpen. Door afspraken hierover te maken en deze toe te passen, komen de noodzakelijke gegevens eenduidig en op juiste wijze op de juiste plaats. De informatie van de ene zorgverlener is dan direct bruikbaar voor de andere, maar kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld onderzoek. Hergebruik van gegevens kan veel registratielast voorkomen.

Bij de ontwikkeling en implementatie van ICT-toepassingen is het van belang te onderzoeken of er al afspraken zijn over eenheid van taal en gegevensuitwisseling en ook of er al soortgelijke of gerelateerde toepassingen zijn. Het moet voorkomen worden dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden, of dat toepassingen niet goed aansluiten bij de al bestaande ICT-omgeving.  

Niet altijd zijn standaarden voorhanden en soms niet eens opportuun. Het is echter altijd noodzakelijk om de toepassing en gebruikte ICT duidelijk en open te beschrijven, zodat onderzoeksgegevens, maar ook toepassingen, bruikbaar zijn voor anderen. Het belang van deze transparantie moet in programmateksten worden meegenomen en onderdeel zijn van de beoordeling.

ZonMw wordt als subsidieverstrekker door veel partijen benaderd en ontwikkelt op basis hiervan een breed beeld van ontwikkeling en implementatie, zeker ook op het gebied van e-health. Door het belang van het gebruik van standaarden te onderstrepen en partijen erop te wijzen dat zij bij Nictiz informatie kunnen vinden over wat er al is, kan ZonMw partijen helpen ICT effectief in te zetten. Wij zijn van harte bereid mee te denken over concrete programmateksten en informatie op de ZonMw-website om hierbij te helpen.

Met vriendelijke groet,

Lies van Gennip