Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 
Oproep: Goede voorbeelden gezocht

Voor congres over Zorg en Ondersteuning in de Buurt

Bent u thuis op één of meer thema’s binnen Zorg en Ondersteuning in de buurt? Dan kunt u goede voorbeelden aanreiken voor het congres ‘Kennis in de Buurt’ op 1 december 2014. Op het congres worden praktijkvoorbeelden getoond die werkbare oplossingen bieden voor uitdagingen en knelpunten in het veld van Zorg en Ondersteuning in de Buurt (#ZOiB).

Indienen voorstel voor sessie-onderwerp

U kunt een sessievoorstel indienen dat thuishoort op het congres. Ook actuele of nijpende problemen waarvoor nog geen oplossing bestaat, kunt u aanmelden. Op het congres wordt ook daarover uitwisseling mogelijk gemaakt om daarmee oplossingen dichterbij te brengen.

Een sessievoorstel indienen kan via: zonmw.nl/sessievoorstel. Indienen kan tot 29 augustus a.s.

Achtergrondinformatie

Ter afsluiting van het ZonMw dwarsverband 'Zorg en ondersteuning in de buurt' organiseert ZonMw een congres in de Jaarbeurs, Utrecht. Het congres vindt plaats in de middag en vooravond van maandag 1 december 2014. Tijdens interactieve sessies wisselt de praktijk vragen en oplossingen met elkaar uit.

In september wordt een keuze gemaakt uit de inzendingen en het congresprogramma vastgesteld. 

Links