Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 
Digitale kennispleinen bundelen betrouwbare informatie

Nooit meer verdwalen op internet

De digitale kennispleinen in de gezondheidszorg geven met één muisklik toegang tot de meest recente, betrouwbare informatie over actuele gezondheidsthema’s. Een van de best bezochte pleinen is Zorg voor Beter. Bezoekers waarderen het gemiddeld met een 8.

Het Kennisplein Zorg voor Beter trok in april van dit jaar 35.000 bezoekers. Dorien Temmink was een van hen. De regiomanager van Cordaan maakt dankbaar gebruik van de gebundelde kennis die ze er vindt. Even de banner op de website van Cordaan aanklikken en ze is op het kennisplein, waar ze naar hartenlust kan rondneuzen naar nuttige informatie. ‘Ik vind het een heerlijk medium,’ zegt ze. 

Op waarde schatten

Zonder de bundeling die de kennispleinen bieden, verdwaal je als professional gemakkelijk op internet, zegt Temmink. ‘Het is moeilijk de gevonden informatie op waarde te schatten. Dan is het handig dat er al een bepaalde selectie is en dat de gevonden gegevens de meest recente inzichten vertegenwoordigen. Als professional weet ik dat de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie die ik op de kennispleinen vind, groot zijn.’

Kwaliteitsverbetering

Het meest recent was Temmink op zoek naar informatie over eten en drinken. Met een project op dit terrein wil Cordaan werken aan kwaliteitsverbetering. Als doorgewinterde manager ontbreekt het Temmink weliswaar niet aan kennis op dit gebied. Maar nergens vindt ze alle evidence based gegevens en protocollen zo overzichtelijk geordend als op www.zorgvoorbeter.nl. Die informatie gebruikt ze voor begeleiding van de verzorgenden die het project over eten en drinken moeten uitvoeren. 

Dilemma’s uit de praktijk

Temmink en andere gebruikers geven ook input om het aanbod op de pleinen te verbeteren. Dat doen ze bijvoorbeeld door deelname aan bijeenkomsten en reacties op de website en enquêtes. Die uitwisseling van kennis en ervaringen is een belangrijke succesfactor, vertelt Astraia Rühl, expert Kennispleinen bij Vilans. Vilans coördineert de kennispleinen namens alle deelnemende organisaties: ZonMw, brancheorganisaties ActiZ en VGN, MEE Nederland, en beroepsvereniging V&VN. ‘Veel partijen dragen inhoudelijk bij aan de ontwikkeling van de kennispleinen. Onze partners investeren bijvoorbeeld niet alleen materieel. Ze delen met ons ook hun kennis van dilemma’s uit de praktijk.’ 

‘We willen met elkaar een kennisgemeenschap vormen’

In speciale werkplaatsen die Vilans organiseert denken professionals samen met experts, cliënten en mensen uit de onderwijswereld na over de meest effectieve vertaling van de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Voorbeelden daarvan zijn een beweegprogramma en een toolkit ICT in de zorg. Die worden vervolgens verspreid via de kennispleinen. ‘Het is een interactieve manier om alle stappen in de kennisontwikkeling en kennisontsluiting te doorlopen. Ons uitgangspunt is: welke kennis werkt in de praktijk?’, aldus Rühl. ‘We willen met elkaar een kennisgemeenschap vormen.’

Onderzoeksresultaten toepassen

De kennispleinen zijn daarmee een uitgelezen medium voor onderzoekers om te zorgen dat hun onderzoeksresultaten in de praktijk worden toegepast, benadrukt ze. ‘Maar dan moeten ze ons wel informeren. Want nieuwe kennis komt niet zomaar tot ons. Iedereen is druk met zijn eigen onderzoek. Dan schiet kennisverspreiding er wel eens bij in.’

Langdurende zorg

De kennispleinen richten zich op professionals in de zorg, zoals Dorien Temmink. En dan vooral op professionals die vaak geen lid zijn van een beroepsorganisatie, zoals begeleiders in de gehandicaptenzorg. Andere disciplines, zoals huisartsen, krijgen veelal via hun eigen beroepsvereniging de noodzakelijke informatie. Rühl: ‘We richten ons ook op de professionals die op verschillende domeinen werken, vooral in de langdurende zorg. Fysiotherapeuten maken bijvoorbeeld graag gebruik van het Kennisplein Chronische Zorg.’

Verzorgenden en verpleegkundigen

Volgens gebruikersonderzoek van Zorg voor Beter uit begin 2014 vormen staf-, kwaliteits- of beleidsmedewerker de grootste groep gebruikers (19%), op de voet gevolgd door verzorgenden en verpleegkundigen (beide groepen 18%). Docenten en praktijkopleiders (14%) en teamleiders (8%) vormen eveneens aanzienlijke groepen. De meest bezochte thema’s waren dementie, medicatieveiligheid, huidletsel, mondzorg en palliatieve zorg. Ook cliënten en hun naasten bezoeken de kennispleinen wel, bijvoorbeeld de thematische kennispleinen over mantelzorg en de hulpmiddelenwijzer. Ze denken ook mee over de thema’s waarbij hun inbreng essentieel is.

Banner

Organisaties die dat willen kunnen net als Cordaan via een banner op hun site de kennispleinen voor hun medewerkers met een muisklik ontsluiten. Temmink merkt wel dat de verzorgenden in haar organisatie daar weinig gebruik van maken. ‘Ze zijn nog niet erg gericht op gebruik van de computer om informatie te vinden. Als manager moeten wij voor de vertaling zorgen.’

Tekst: Veronique Huijbregts
Foto:
 Lucy Lambriex