Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

ZonMw zet 5e Programma Preventie in de steigers

14 augustus 2014
Op 1 juli 2014 heeft ZonMw-directeur Henk Smid de programmatekst van het 5e Programma Preventie overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit gebeurde tijdens de opening van het programmabureau van het Nationaal Programma Preventie.

Het 5e Programma Preventie van ZonMw wil met kennis en toepassing daarvan bijdragen aan een betere volksgezondheid. Het richt zich op preventie binnen de domeinen Opvoeding en onderwijs, Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving, Werk(en) is gezond, Preventie in de zorg en Vroege opsporing. Het programma gaat uit van de kennisvragen en -toepassingsmogelijkheden van de spelers binnen deze domeinen. Daarnaast zijn er domeinoverstijgende prioriteiten zoals roken, alcohol, kanker, bewegen en screening.

Aansluiting

Met de 5 domeinen sluit het 5e Programma Preventie aan op het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid...’. Daarin werken zorgpartijen, werkgevers en werknemers en maatschappelijke organisaties aan een vitaler Nederland. Ook de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 is van belang voor de langjarige onderzoeksprogrammering rond preventie, waarvan het 5e Programma Preventie een belangrijk onderdeel is. Betrokkenen uit beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het ZonMw-programma. Ook dragen zij bij aan de uitwerking van de subsidieoproepen.

Subsidieoproepen

Gedurende de programmaperiode komen er subsidierondes rond bepaalde prioriteiten in domeinen en thema’s. Het programma start deze zomer met een subsidieoproep voor de evaluatie van de plannen van deelnemers aan ‘Alles is gezondheid...’. Na de zomer verwacht ZonMw subsidieoproepen te plaatsen voor het domein Opvoeding en onderwijs en het thema Goed Geïnformeerde keuze. Deze subsidieoproepen vindt u te zijner tijd op onze subsidiekalender.

Verwachte opbrengsten

Inzicht in de maatschappelijke baten van preventie is van doorslaggevende betekenis voor beleidsbeslissingen. Dit vereist kennis over de (kosten)effectiviteit van interventies, ook op de langere termijn, en over het implementatieproces. Het 5e Programma Preventie zal concrete kennis en zichtbare resultaten opleveren en stimuleren dat successen een structurele plaats krijgen. Daarvoor is het onontbeerlijk dat de eindgebruikers van de te ontwikkelen kennis meedenken over de programmering in alle fasen van het proces. Dit zijn niet alleen professionals maar ook bijvoorbeeld gemeenten, verzekeraars en landelijke overheid. Alle relevante partijen krijgen een plek bij de totstandkoming van subsidieoproepen, in commissies, het beoordelingsproces, monitoring van projecten en implementatie.