Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

Prenatale huisbezoeken geven baby goede start

18 juli 2014
Huisbezoeken door de jeugdgezondheidszorg (jgz) nog vóór de geboorte van een kind hebben meerwaarde. Doordat grotere problemen voorkomen worden, zijn prenatale huisbezoeken mogelijk ook kosteneffectief.

Een goede start en veilige hechting aan ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van een baby. Ongunstige omstandigheden voor kinderen kunnen al in de zwangerschap aanwezig of voorspelbaar zijn, maar een verloskundige kan nergens terecht met deze signalen. Normaal gesproken begint het werk van de jgz immers pas na de geboorte.

Meerwaarde prenatale huisbezoeken

In de regio’s Helmond en de Achterhoek heeft TNO onderzoek gedaan naar prenatale huisbezoeken door een jeugdverpleegkundige. Er is gekeken naar een effectieve vormgeving van prenatale huisbezoeken en naar belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie. Ook is nagegaan of de cliënten baat ervaren van het bezoek. De evaluatie is uitgevoerd vanuit het perspectief van de ouders, jgz-professionals en intermediairs.

Signalering door verloskundige

Prenatale huisbezoeken blijken een goede aanvulling op de reguliere jgz. De bezoeken vinden plaats op indicatie, na signalering door met name de eerste- of tweedelijns verloskundige. De jeugdverpleegkundige verheldert de problemen samen met de aanstaande ouders, motiveert voor en verwijst naar hulp, adviseert, geeft voorlichting en lichte (opvoedings)ondersteuning. Dit alles met het doel de baby een optimale start te geven. Zowel aanstaande ouders als de jgz-professionals en verloskundigen vinden dat de huisbezoeken meerwaarde hebben. De onderzoekers bevelen landelijke implementatie aan.

Verdere implementatie

Momenteel wordt met 6 jgz-organisaties bekeken hoe de bredere invoering vorm kan krijgen. Bij prenatale jgz-huisbezoeken is goede samenwerking tussen verloskundigen en jeugdgezondheidszorg essentieel. Daarom gaan de 6 organisaties werken met een Methodisch Intercollegiaal Overleg (MIO) voor jeugdverpleegkundigen en verloskundigen uit dezelfde regio of wijk. De onderzoekers ontwikkelen met jeugdverpleegkundigen en GGD Zeeland een gespreksprotocol dat zal worden getest in de praktijk.

De ontwikkeling en evaluatie van de prenatale huisbezoeken maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk JGZ.