Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

Minister investeert extra in doelmatigheidsonderzoek

23 juli 2014
Minister Schippers heeft de Tweede Kamer gemeld dat zij wil blijven investeren in de doelmatigheidsprogramma’s van ZonMw. Het gaat om DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) en Kwaliteit van Zorg. Het programma GGG krijgt extra budget.

Onderzoeken naar besparingsmogelijkheden in de gezondheidszorg hebben grote maatschappelijke meerwaarde, schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Zij is ervan overtuigd dat een systematische inzet op kwaliteitsverbetering sterk bijdraagt aan de doelmatigheid van zorg. Er vinden besparingen plaats wanneer onderzoeksresultaten toepassing krijgen in de praktijk, aldus Schippers.

Rendement 300 procent

De minister verwijst naar rapporten van Zorgmarktadvies, waarin wordt geconcludeerd dat het programma DoelmatigheidsOnderzoek een minimaal rendement laat zien van 300 procent in 10 jaar. Ook de eerste onderzoeksresultaten van het GGG-programma tonen potentiële verbeteringen aan van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg.

Extra budget 

Voor de bevordering van kwaliteit en doelmatigheid in de zorg heeft de minister ook voor de komende jaren geld beschikbaar gesteld. In de brief zegt ze toe dat het budget voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen wordt uitgebreid met 3 miljoen euro per jaar. Verder zal het budget worden uitgebreid voor grote multicenter trials, oplopend naar 9 miljoen per jaar. Daarnaast creëert ze in het programma DoelmatigheidsOnderzoek extra ruimte voor onderzoek naar bestaande breed ingeburgerde interventies.