Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

Minister: ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen is veelbelovend’

15 juli 2014
Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) voorziet duidelijk in een behoefte van het veld. Dat schrijft minister Schipper van VWS in een brief over de voortgang van het programma.

De gehonoreerde onderzoeksprojecten binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen zijn volgens minister Schippers van goede kwaliteit. Ze dragen bij aan potentiële verbeteringen van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg. Het GGG-programma kan zichzelf terugverdienen door kostenbesparingen in de zorg te realiseren. De minister verwijst daarbij naar de notitie Kostenbesparingen door programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van Zorgmarkt Advies.

VWS

Minister Schippers is trots op het GGG-programma, dat in 2012 van start is gegaan. ‘De tijd was er duidelijk rijp voor. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend.’ De tot nu gehouden open rondes kregen grote aandacht vanuit het veld. Veel kwalitatief goede projecten zijn gehonoreerd en de resultaten van deze onderzoeken worden binnen enkele jaren verwacht.

Patiëntenregistraties

Daarnaast wordt vanuit het GGG-programma ook via registerrondes gewerkt aan patiëntenregistraties. Beschikbare registers met gegevens over geneesmiddelen zijn geïnventariseerd. Dit heeft inzicht opgeleverd in de toegang tot deze gegevens en de hiaten in de beschikbaarheid ervan. Ook ligt er inmiddels een visie op registers, beschreven in de notitie Stip aan de horizon.

Betere inzet geneesmiddelen

Het GGG-programma heeft tot doel dat beschikbare geneesmiddelen effectiever, veiliger en doeltreffender worden ingezet. De focus ligt daarbij op de praktijk. Vragen uit de praktijk worden in het programma onderzocht. Uitkomsten worden vervolgens – mits kosteneffectief – in de praktijk geïmplementeerd. Zo zorgt het programma ervoor dat de kwaliteit van de zorg voor patiënten verbetert. Die betere zorg levert besparingen op in de zorg en/of de maatschappij.

Subsidieoproepen

In juli 2014 heeft het GGG-programma 3 nieuwe subsidieoproepen gepubliceerd: de open ronde 4, de GGG STIP-ronde en de ronde voor patiëntenregistratie.