Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 
Hersenstichting Nederland roept op tot het indienen van:

Call voor Fellowship vooraanmeldingen binnen het programma ‘Bewegingsstoornissen’

De subsidieronde gaat 2 juni 2014 van start. Aanvragen kunnen worden ingediend t/m uiterlijk dinsdag 9 september 2014.

Voorwaarden

 • Onderzoeksvoorstellen moeten voldoen aan het kader en de afbakening van het onderzoeksprogramma ‘Bewegingsstoornissen’.
 • Het aan te vragen bedrag is maximaal € 150.000 en bevat in principe de salariskosten van de Fellow. Het is mogelijk om van de subsidie ondersteunend personeel of aanvullend wetenschappelijk personeel te bekostigen. De Fellow moet zelf ten minste 2 dagen op het onderzoek werkzaam zijn. 
 • De doelgroep bestaat uit gepromoveerde onderzoekers, die een vernieuwend onderzoek willen uitvoeren binnen het programma ‘Bewegingsstoornissen’. De onderzoeker mag niet langer dan acht jaar geleden gepromoveerd zijn. 
 • Bij de selectie van de Hersenstichting-Fellow zijn de beoordelingscriteria onder meer gericht op
  • Het voorgestelde onderzoek
  • Het belang van het voorgestelde onderzoek voor het onderzoeksprogramma
  • De onderzoekservaring en het Curriculum Vitae
  • De inbedding van het onderzoek en samenwerkingsverbanden.

Procedure

 • Vooraanmeldingen kunnen ingediend worden via de website van de Hersenstichting
 • De Wetenschappelijke Adviesraad zal uit de vooraanmeldingen een aantal kandidaten selecteren. Deze worden uitgenodigd een uitgebreid voorstel in te dienen en een presentatie te geven. Na beoordeling van deze voorstellen zal de Hersenstichting Nederland de subsidie toekennen.
 • Honoreringsuitslag: medio 2015. Er zijn 2 subsidies beschikbaar.

Aanvullende informatie 

Informatie over het onderzoeksprogramma, de subsidievoorwaarden en de subsidieprocedure is verkrijgbaar op de website van de Hersenstichting.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mw. E. Rasens: E-mailerasens@hersenstichting.nl