Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) is de eigenaar van richtlijnen voor de wijkverpleging en ondersteunt haar achterban bij de toepassing ervan. Met een vast sjabloon krijgen al deze documenten vanaf nu een eenduidige en herkenbare opbouw en vormgeving. Ook is er een digitaal platform waar de richtlijnen gemakkelijk te vinden zijn.

Richtlijnen ondersteunen verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de wijkverpleging bij de uitoefening van hun vak. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en op ervaringen en expertise uit de praktijk. Weliswaar is er een (inter)nationale methode voor de ontwikkeling van richtlijnen, maar die laat vrij op welke plek de informatie staat. Het gevolg is dat elke ontwikkelaar een eigen werkwijze hanteert, waardoor het vinden van relevante informatie een zoektocht is. ‘Daar komt bij dat de meeste documenten vaak meer dan 100 pagina’s tellen. Dat gaat ’m voor de meeste verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten niet worden’, zegt Margot Fleuren, adviseur implementatie bij V&VN. De oplossing? Een sjabloon waarmee alle richtlijnen vanaf nu dezelfde, herkenbare opbouw en vormgeving krijgen.

In één oogopslag

V&VN organiseerde co-creatiesessies met verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten om dit sjabloon zo goed mogelijk te laten aansluiten bij hun behoeften. ‘Uit deze sessies bleek dat onze achterban graag in één oogopslag wil zien wat de belangrijkste bevindingen en adviezen zijn. Zo weten ze direct wat ze het beste kunnen doen en laten in de dagelijkse zorgpraktijk’, legt Fleuren uit. ‘Elk hoofdstuk heeft een eigen kleur, zodat lezers precies weten in welk onderdeel van de richtlijn zij zich bevinden. En informatie die niet direct relevant is voor de dagelijkse praktijk staat voortaan aan het einde van het document.’

Digitaal platform

Op een digitaal platform zijn alle door de V&VN geautoriseerde richtlijnen gemakkelijk te vinden. Ook is hier informatie te vinden over de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de richtlijnen en staan er oproepen om mee te doen aan richtlijnwerkgroepen. Dit moet ervoor zorgen dat verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten de kennis uit deze documenten meer gaan toepassen in hun werk. ‘Alle richtlijnen worden voor en door professionals gemaakt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ze helpen onze achterban om keuzes te maken voor de juiste zorg. Dus als wij het gebruik van richtlijnen dankzij dit project kunnen stimuleren, dan mag je ervan uitgaan dat dit ten goede komt aan de kwaliteit van zorg’, zegt Fleuren.


Project:  Voorbereiding implementatie Kwaliteitsstandaarden Verpleegkundigen en Verzorgenden: sjabloon & digitaal platform
Projectleider: Margot Fleuren, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Programma: Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden, projectnummer 516004029

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website