Werken volgens de multidisciplinaire richtlijn Pijn zorgt ervoor dat pijn-meetinstrumenten vaker worden gebruikt, dat behandeling daardoor beter wordt afgestemd op de mate van pijn en dat het onderwerp standaard op de agenda staat tijdens multidisciplinair overleg. Dit blijkt uit een implementatieproject van Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), LUMC en Verenso.

Bij onnodig veel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen wordt pijn niet optimaal behandeld. Zij krijgen te weinig, te veel of verkeerde pijnmedicatie of een andere suboptimale behandeling. Dit kan leiden tot onnodige bijwerkingen, vermijdbare ziekenhuisopnames en hogere kosten. ‘De multidisciplinaire richtlijn Pijn, die enkele jaren geleden volledig is herzien, wordt binnen verpleeghuizen onvoldoende toegepast in de dagelijkse zorgpraktijk’, zegt Else Poot, beleidsadviseur bij Verenso.

Implementatietoolkit

Poot leidde een samenwerkingsproject van het IVM, LUMC en Verenso waarin 2 verpleeghuizen werden ondersteund om volgens de richtlijn te werken. ‘Daarvoor ontwikkelden we een implementatietoolkit’, vertelt Poot. ‘Deze bestaat uit een implementatiehandleiding, een e-learning voor verpleegkundigen en verzorgenden, een module voor artsen en apothekers voor een farmacotherapeutisch overleg (FTO), een informatiefolder voor bewoners en hun vertegenwoordigers, en een klinische les voor verzorgenden.’

Centrale rol pijnteam

In beide verpleeghuizen werd beleid op maat gemaakt voor betere diagnostiek en behandeling van pijn bij verpleeghuisbewoners. Het zogeheten pijnteam had hierin een centrale rol, daarbij ondersteund door onder andere het farmacotherapeutisch overleg (FTO) en zogeheten aandachtsvelders op de verpleegafdelingen. Het resultaat is dat pijn bij verpleeghuisbewoners vaker en beter wordt gemeten, zodat de behandeling erop kan worden afgestemd. Bovendien wordt de meerwaarde van een pijnteam beter gezien door de zorgprofessionals in het verpleeghuis. Het onderwerp staat nu standaard op de agenda tijdens multidisciplinair overleg. ‘Ook het bespreken van voorschrijfgedrag door professionals tijdens het FTO bleek erg waardevol, omdat dit het spreken over de bedoeling van de richtlijn bevordert’, constateert Poot.

Overdracht na tijdelijke opname

Een ander doel van het project was een betere overdracht naar de eerste lijn, als ouderen na een tijdelijke verpleeghuisopname terugkeren naar huis. ‘Samen met de 2 verpleeghuizen ontwikkelden we een standaard format voor een ontslagbrief naar de huisarts, voor de overdracht van patiënten die in het verpleeghuis verbleven voor geriatrische revalidatiezorg of tijdelijk verblijf. Het onderwerp pijn is in de ontslagbrief een vast item, zodat het niet vergeten wordt’, aldus Poot.


Project: Optimalisatie van de zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn
Projectleider: Else Poot, Verenso
Programma:  Goed Gebruik Geneesmiddelen, projectnummer 848023003


 
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website