De Veilig Verder-aanpak is een strategie om huiselijk geweld tegen te gaan. Ouders en hun sociale netwerk spelen daarin een belangrijke rol om zo snel mogelijk een veilige thuissituatie te creëren. In een praktijkexperiment is de effectiviteit vergeleken met de reguliere werkwijze na een melding van huiselijk geweld.

Naar schatting worden in Nederland jaarlijks ruim 118.000 kinderen mishandeld. Dat leidt tot psychische problemen, gezinsontwrichtingen en uithuisplaatsingen. De maatschappelijke kosten van huiselijk geweld worden in Nederland geschat op bijna 1 miljard euro per jaar. Partnergeweld en kindermishandeling zijn complex en vragen om maatwerk met verschillende soorten hulp. Veilig Verder is een methodische aanpak hiervoor, gebaseerd op een in Australiƫ ontwikkelde werkwijze: Signs of Safety.

Kinderen gehoord

De Veilig Verder-methode richt zich op de sterke kanten van een gezin en het sociale netwerk eromheen. Een belangrijk element is het opbouwen van een samenwerkingsrelatie, waarbij de ouders een actieve rol spelen in het opstellen van het veiligheidsplan, terwijl de kinderen individueel worden benaderd om hun mening en wensen te horen. Doel is zo snel mogelijk een veilige thuissituatie te creƫren.

Vergeleken

Om meer kennis op te doen van de effecten van de Veilig Verder-aanpak is deze methode vergeleken met de reguliere werkwijze die volgt op een melding van huiselijk geweld. De vraag was of de inzet van Veilig Verder Teams leidt tot minder kindermishandeling, minder geweld, trauma en meer veiligheid voor partners en kinderen.

Kwaliteit van leven

In het onderzoeksproject zijn de scores van 2 groepen gezinnen met elkaar vergeleken na de reguliere interventie of de Veilig Verder-methodiek. De effecten zijn merkbaar: in gezinnen met zeer veel geweld nam dit in de loop van het Veilig Verder-traject duidelijk af. Toch zijn die resultaten in veel opzichten vergelijkbaar met een regulier hulptraject. Wel was er bij een aantal gezinnen met een laag inkomen sprake van een grotere verbetering. Hier daalde het percentage werkloosheid en steeg de kwaliteit van leven.

Vrijwilligheid

Binnen het onderzoeksproject is ook een procesonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat ouders en professionals de hulp niet altijd als volledig vrijwillig ervaren, terwijl vrijwilligheid wel de basis is van de Veilig Verder-aanpak. Wanneer ouders er van overtuigd zijn dat het belangrijk is om aan veiligheid in het gezin te werken, dan draagt dit duidelijk bij aan het succes van het Veilig Verder-traject.


Project:  Als de kracht van ouders ver te zoeken is: een quasi experiment naar de werkzaamheid van de werkwijze van de Veilig Verder Teams
Projectleider: Bas Tierolf, Verwey-Jonker Instituut
Programma: Effectief Werken in de Jeugdsector, projectnummer 729200005

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website