Patiënten- en cliëntenparticipatie wint steeds meer terrein bij de ontwikkeling van richtlijnen. Een nieuwe interactieve ‘roadmap’ stimuleert het zinvol betrekken van ouders, kinderen en jongeren bij richtlijnontwikkeling in de jeugdgezondheidszorg.

Ervaringskennis en het cliëntperspectief worden tegenwoordig op waarde geschat: ervaringen en voorkeuren van cliënten zijn onmisbaar naast wetenschappelijk bewijs en expertkennis. Dat vergroot de waarde en praktische toepasbaarheid van richtlijnen. Het organiseren van effectieve inspraak en participatie vraagt wel een doordachte aanpak. Dat geldt zeker voor het betrekken van kwetsbare groepen, zoals kinderen en jongeren in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het is bijvoorbeeld niet mogelijk ontwikkeltools voor volwassenen simpelweg naar hen te vertalen.

Co-creatie

Het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelde een ‘roadmap’ met inspiratie, informatie en tips om de participatie van ouders, jongeren en kinderen in goede banen te leiden. De onderzoekers verrichtten een literatuurstudie en spraken met experts, richtlijnontwikkelaars en cliëntenorganisaties over het betekenisvol betrekken van ouders, jongeren en kinderen. Verder trokken zij lessen uit herziening en ontwikkeling van 2 bestaande richtlijnen. Die inzichten gebruikten ze om in co-creatie met diverse partijen een stappenplan te ontwerpen.

Toon en timing

Het resultaat is een interactieve roadmap, een doorklikbare PDF die richtlijnontwikkelaars en cliëntvertegenwoordigers stap voor stap helpt bij de ontwikkeling van een JGZ-richtlijn. De roadmap heeft daarbij veel aandacht voor toon en timing: wie op welk moment op welke wijze betrokken kan worden, en welke vragen dan het meest voor de hand liggen.

Ook voor onderzoeksprojecten

De nieuwe roadmap biedt denkrichtingen, aangevuld met praktische informatie. Bijvoorbeeld over het belang van participatie en het verschil tussen het betrekken van jeugdigen en volwassenen. Hoe zorg je voor betekenisvolle participatie binnen richtlijnontwikkeling? Hoe werf je ouders, jongeren en kinderen voor een onderzoeksproject? Bij elke stap van het richtlijnontwikkelingsproces worden handvatten aangereikt. De roadmap biedt verder diverse praktijkvoorbeelden en is ook te gebruiken voor onderzoeksprojecten buiten richtlijnontwikkeling.


Project: Kinderen, jongeren en ouders op betekenisvolle wijze betrekken bij JGZ-richtlijnen: de co-creatie van een inspirerende Roadmap
Projectleider: Elena Syurina, Vrije Universiteit Amsterdam
Programma: Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018, projectnummer: 732000205

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website