Mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking hebben soms ondersteuning nodig om gezonder te leven. Een omgevingsscan die beoordeelt hoe gezond hun omgeving is ingericht en een leertraject voor professionele begeleiders geven een grote steun in de rug. Beide producten zijn gratis te gebruiken.

Ondersteuning van professionele begeleiders en een fysieke en sociale omgeving die gezond gedrag stimuleert; het zijn belangrijke voorwaarden voor een gezondere leefstijl van mensen met een beperking. Met de Omgevingsscan kunnen begeleiders samen met cliënten en hun naasten in kaart brengen hoe gezondheidsbevorderend de fysieke en sociale omgeving is. ‘Vragen die in de Omgevingsscan aan bod komen zijn bijvoorbeeld: welke hulpmiddelen voor beweging en gezonde voeding zijn er in het gebouw? Wat vind je van de hulp die anderen geven om gezond te leven?’, vertelt Aly Waninge. Zij is lector participatie en gezondheid van mensen met een verstandelijke en visuele beperking aan de Hanzehogeschool Groningen. ‘Het resultaat is een overzicht van wat nu al helpt en waar nog kansen liggen voor een gezondere omgeving.’

Tools en leertraject

In een speciaal leertraject doen begeleiders via een e-learning en teambijeenkomsten kennis en vaardigheden op over hoe zij hun cliënten kunnen ondersteunen om gezonder te eten en voldoende te bewegen. Om dat vervolgens in de praktijk te brengen, zijn handige tools verzameld: zogeheten job-aids.

Eyeopener

De resultaten lijken veelbelovend. Waninge: ‘De houding van begeleiders over het belang van voeding en bewegen blijkt te verbeteren. Dat is een belangrijke voorwaarde voor succes. De scan is voor velen een eyeopener, omdat het op gestructureerde wijze en vanuit alle perspectieven in beeld brengt wat aanwezig is en wat er beter kan.’ Ook bij de mensen met een beperking is een positief effect te zien. 6 maanden nadat hun begeleiders het leertraject volgden, blijkt een groter deel van wat zij eten uit de Schijf van Vijf te komen.

In co-creatie

Beide producten zijn ontwikkeld in co-creatie met ervaringsdeskundige naasten en professionals van zorgorganisaties, universiteiten en een hogeschool. ‘Dat vergde de nodige inspanning, maar werkte tegelijkertijd erg motiverend en stimulerend. Ik zie de brede samenwerking juist als een kracht omdat we daardoor de impact van dit onderzoek hebben kunnen versterken’, zegt Waninge. Voor wie direct aan de slag wil: dankzij een extra subsidie van ZonMw zijn de Omgevingsscan en het Leertraject al in de dagelijkse praktijk te gebruiken. Kijk op De krachten gebundeld.


Project: Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld!
Projectleider: Aly Waninge, Hanzehogeschool Groningen
Programma: Gewoon Bijzonder, projectnummer: 845004002

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website