Mensen met toenemende vergeetachtigheid en beginnende dementie zijn meestal nog prima in staat om eenvoudige ICT-hulpmiddelen te gebruiken. Zo helpt de Many-Me Angel-app thuiswonende mensen met dementie die verdwaald zijn weer veilig thuis te komen.

Het doel van het project Many-Me was het creëren van een interactief, sociaal systeem dat het netwerk (Many) rondom mensen in een vroeg stadium van dementie (Me) versterkt. Daarvoor zijn verschillende apps ontwikkeld en getest, waaronder een agenda-app voor het plannen van dagelijkse activiteiten, een voorlichtingsapp over dementie en een app die mogelijk dwaalgedrag detecteert.

Veilig naar huis

Uit de ervaringen van de deelnemers die de ontwikkelde apps hebben getest blijkt dat zij geen behoefte hadden aan de voorlichtings- en agenda-app, omdat er daarvoor al voldoende goede alternatieven bestaan. Aan een app die mogelijk dwaalgedrag detecteert, hadden zij juist wél behoefte. ‘Het gebeurt regelmatig dat mensen met beginnende dementie het spoor even helemaal bijster zijn, soms met dramatische gevolgen. Je zou de Angel-app kunnen beschouwen als een soort digitale beschermengel’, zegt Jan Michiel Meeuwsen, moderator en programmamaker bij de Stichting MIJ en het innovatieportaal van het Maatschappelijk Ondersteuningsbureau (MOB) en lid van de raad van commissarissen van MOB.

Verdwalen opmerken

Meeuwsen: ‘Deze smartphone-app werkt met een slim algoritme dat door middel van gps het “normale” gedrag van de gebruiker in kaart brengt: het dagelijkse rondje door de wijk of het park, de route naar de dagbesteding en de wandeling naar de supermarkt. Zodra degene met dementie van deze route afwijkt of erg lang stilstaat, wordt er een notificatie gestuurd naar een familielid of zorgprofessional die ook toegang heeft tot de app. Zij kunnen vervolgens contact opnemen om te vragen of alles in orde is. Zo niet, dan kan degene met dementie opgehaald en weer veilig thuisgebracht worden.’

Tijdelijke shelters

Om de Angel-app uiteindelijk op de markt te kunnen brengen, wordt hij gekoppeld aan Easierphone, een app in wording die het gebruik van de smartphone een stuk eenvoudiger moet maken. De ontwikkeling hiervan is een nieuw project binnen het internationale programma Active & Assisted Living. Meeuwsen vertelt dat ze daarnaast nadenken over het toevoegen van zogeheten ‘shelters’ aan de Angel-app. ‘Dit zijn publieke plekken zoals cafés, bibliotheken en wijkcentra, die bereid zijn mensen met dementie tijdelijk op te vangen als een naaste of zorgverlener hem of haar niet direct kan komen ophalen.’


Project: ManyMe - Social Interactive Care System to support the wellbeing of people living with dementia
Projectleider: Jan Michiel Meeuwsen, Maatschappelijk Ondersteuningbureau (MOB)
Programma: Active & Assisted Living,  projectnummer 735160006

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website