Artsen hebben meer kennis nodig van medicatieveiligheid. Om daar in de basisopleiding voor artsen structureel meer aandacht aan te besteden, ontwikkelden onderzoekers van het VUmc en het Radboudumc een landelijke farmacotherapie-eindtoets. Basisartsen die de toets aflegden, hebben na afstuderen meer kennis van medicatieveiligheid.

Door een gebrek aan kennis maken artsen regelmatig fouten bij het voorschrijven van medicijnen, zowel in het ziekenhuis als in huisartsenpraktijken. Een van de oorzaken hiervoor is het gebrek aan aandacht voor farmacotherapie tijdens de basisartsopleiding en vervolgopleidingen tot specialist, vooral wat betreft de kennis en de benodigde vaardigheden. Dat blijkt ook uit het feit dat Assistenten In Opleiding tot Specialist (AIOS) zich onzeker voelen over hun farmacotherapeutische competenties en dat ze relatief veel fouten maken bij het voorschrijven van medicatie.

Landelijke toets

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmocologie en Biofarmacie (NVKFB) en de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie (NVF) ontwikkelden daarom landelijke eindtermen farmacotherapie en een landelijke eindtoets voor basisartsen. Daarbij lag het accent op geneesmiddelen waarbij de patiëntveiligheid vaak in het geding is. Voor het opstellen van de eindtoets werd onder andere gebruik gemaakt van de bevindingen van de multidisciplinaire Expertgroep Medicatieveiligheid. De landelijke farmacotherapie-eindtoets wordt inmiddels in alle medische faculteiten in Nederland afgenomen. Aan 5 van de 8 universiteiten is het behalen van de toets een voorwaarde om verder te kunnen met de opleiding. Ook is een Reader farmacotherapie  samengesteld, die samen met verder studiemateriaal online te vinden is.

Effectiviteit

Uit een studie naar de effectiviteit van de toets blijkt dat hij leidt tot betere kennis onder basisartsen op het gebied van medicatieveiligheid, zowel 6 maanden als 1 jaar na afstuderen. Op het gebied van vaardigheden, zoals het maken van een behandelplan, lijken basisartsen die de eindtoets hebben gehad minder vaak een foutief medicatiebeleid op te stellen dan basisartsen die hem niet hebben gehad (55 procent tegenover 75 procent.) Wel was het kennisniveau nog steeds onvoldoende. De onderzoekers bevelen daarom aan om scholing en toetsing uit te breiden naar arts-assistenten en op termijn voorschrijvende artsen op het gebied van farmacotherapie continu te blijven bijscholen.


Project: Landelijke Farmacotherapie Eindtoets Medicatieveiligheid; ‘voorkomen is beter dan genezen’
Projectleiders: Kees Kramers, Radboudumc, afdelingen farmacologie, toxicologie en interne geneeskunde
Programma: Goed Gebruik Geneesmiddelen, projectnummer 83600095004

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website