Voor mensen met een beperking is het vaak moeilijk een reguliere baan te vinden. Hun gevoel van eigenwaarde neemt daardoor sterk af. Een werkcoach kan samen met een werkgever een helpende hand bieden. Om hen te ondersteunen, is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld: de Vraagkanteling.

‘Degenen die ik heb gesproken, willen zich meer gezien, gehoord en begrepen voelen’, zegt Jeanet van de Korput over mensen met een beperking die het maar niet lukt passend werk te vinden. Zij is senior onderzoeker van het lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg aan de Hogeschool Windesheim Flevoland. ‘Die mensen komen in een neerwaartse spiraal terecht. Doordat ze niet werken, gaan hun gezondheid en gevoel van eigenwaarde achteruit en neemt de kans op werk verder af. Ze hebben dan professionele begeleiding nodig.’

Extra handvatten

Om coaches en werkgevers in dat begeleidingsproces extra handvatten te bieden, startte Van de Korput samen met het lectoraat Nieuwe arbeidsverhoudingen van haar school en het lectoraat Arbeidsparticipatie van de Hanzehogeschool Groningen het project Inclusief Werken: Ruimte voor Klantmotivatie. Dit bestond onder meer uit diepte-interviews met mensen met een beperking en het in kaart brengen van ervaringen van doelgroep, werkgevers en coaches op het gebied van inclusief werken. Van de Korput noemt enkele voorbeelden uit de set aanbevelingen die dit heeft opgeleverd. ‘Zorg dat coach, werkgever en klant op gelijkwaardige basis tot maatwerk komen. Hou rekening met terugval na de proeftijd en laat de begeleiding door de coach dan nog even doorlopen. Verder is het verstandig dat de coach de werkgever per maatwerktraject adviseert over de financiële regelingen en gevolgen ervan.’

Baan op maat

Daarnaast heeft het project geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe aanvullende werkwijze: de Vraagkanteling. Projectleider Van de Korput licht toe dat mensen met een beperking zich in eerste instantie weer meer gewaardeerd moeten gaan voelen. ‘Deze werkwijze heeft als doel dat coaches en werkgevers een oordeelvrije en onderzoekende houding aannemen en waardevrije contextgerichte vragen stellen – dus gericht op verandering van iemands omgeving – aan deze mensen. Gevoelens als “het ligt aan mij” of “ik ben niet van waarde” kunnen dan worden omgebogen tot “ik ben oké” of “ik word geaccepteerd”. Juist dit zelfvertrouwen moet leiden tot gelijke kansen op de arbeidsmarkt en uiteindelijk tot een baan op maat.’

Boek

Binnenkort verschijnt het boek Alles in het werk stellen, waarin Van de Korput samen met Fiet van Beek dieper ingaat op het thema inclusief werken. Voor meer informatie: j.vande.korput@windesheim.nl.


Project: Inclusief Werken: Ruimte voor Klantmotivatie
Projectleiders: Jeanet van de Korput
Programma: Vakkundig aan het werk, projectnummer 535003002

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website