Kinderen met autisme die antipsychotica slikken, kunnen last krijgen van fors overgewicht. Wetenschappers van het Erasmus MC hebben een methode ontwikkeld om met een vingerprik de bloedspiegel te bepalen van zo’n medicijn. Vervolgonderzoek moet aantonen of een individuele dosering leidt tot minder bijwerkingen.

Ongeveer 1 % van de kinderen met autisme heeft ernstige gedragsproblemen. Om hun boosheid, paniek of angst te verminderen, krijgen ze antipsychotica, zoals risperidon, aripiprazol of pipamperon. Groot nadeel is dat ze hierdoor snel dik worden, soms met een gewichtstoename van wel 10 kilo. Dit kan later weer leiden tot diabetes en hart- en vaatziekten. Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam wilden nagaan of het mogelijk is die bijwerkingen te verminderen via individuele doseringen.

Dried Blood Spot

Voor dit onderzoek, gesubsidieerd vanuit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, ontwikkelden de wetenschappers de Dried Blood Spot-methode. Hiermee kunnen ouders thuis bij hun kind met een vingerprik een bloeddruppel afnemen en deze gedroogd op een kaartje opsturen voor analyse in het laboratorium. Op deze wijze bestudeerden de onderzoekers bij 81 kinderen met autisme de bloedspiegels van de 3 genoemde antipsychotica. Dit deden ze in nauwe samenwerking met diverse GGZ-instellingen en de universiteiten van Würzburg en Groningen.

Vervolgonderzoek

Projectleider Birgit Koch, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog bij het Erasmus MC, vertelt dat naast deze bloedspiegels ook de bijwerkingen en het effect van de antipsychotica zijn onderzocht en onderling met elkaar in verband zijn gebracht. ‘We hebben gevonden dat er een drempelwaarde is voor de bloedspiegel. Je moet net daarboven zitten om effect te sorteren en de bijwerkingen tot een minimum te beperken. Collega-onderzoeker Sanne Maartje Kloosterboer is januari dit jaar daarop gepromoveerd. We willen nu met een vervolgstudie dit in de praktijk gaan toetsen bij kinderen met autisme. We hopen dan onder geleide van gemeten bloedspiegels bij ieder kind de dosering optimaal bij te sturen met zo min mogelijk bijwerkingen.’


Project: Safety and pharmacokinetics of antipsychotics in children with autism
Projectleiders: Birgit Koch, Erasmus MC
Programma: Goed Gebruik Geneesmiddelen, projectnummer 836041011
 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website