Zorgverleners hebben dagelijks te maken met zorgdilemma’s; kleine vraagstukken die voor grote problemen in de communicatie kunnen zorgen. De werkplaats Dilemma’s in de Zorg ontwikkelde een routeplanner voor verpleegkundigen en verzorgenden. Deze biedt handvatten om een dilemma te herkennen, te agenderen, ermee om te gaan en ervan te leren.

Een cliënt met ernstige COPD die blijft roken, een cliënt die niet zelf haar boterham smeert terwijl ze het best kan, iemand die liever geen zorgverleners om zich heen wil als het niet nodig is of een cliënt die niet tegen de zorgverlener durft te zeggen dat ze haar manier van wassen onaangenaam vindt. In de zorg worstelen cliënten, familie en zorgverleners dagelijks met dit soort op het oog kleine dilemma’s. Maar een klein probleem kan, als het niet besproken wordt, steeds groter en ingewikkelder worden: er ontstaat een kluwen van verschillende en soms tegenstrijdige afspraken tussen cliënten en zorgverleners. Veel zorgverleners bespreken dilemma’s pas als er een onhoudbare situatie is ontstaan, terwijl cliënten en familie het vaak moeilijk vinden om netelige kwesties aan te kaarten.

Inzichten van zorgteams

In de werkplaats Dilemma’s in de Zorg verkenden negen teams in drie verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT-organisaties) via een praktijkgerichte aanpak lastige zorgdilemma’s. Zij gingen aan de slag met vragen als: hoe herken je dilemma’s, hoe zet je ze op de agenda, hoe ga je ermee om en wat leer je ervan? Verpleegkundigen en verzorgenden hielden interviews met collega’s, familieleden en cliënten. De teams werden ondersteund door het projectteam, bestaande uit Vilans, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Rotterdam en ROC Utrecht. Daarnaast was er een expertgroep met ervaringsdeskundigen, hbo-docenten, experts ethiek en medewerkers van VVT-organisaties en beroepsvereniging V&VN.

Meer vertrouwen en betere communicatie

De inzichten van de werkplaats werden verwerkt in een Routeplanner, die drie routes voor dilemma’s in de zorg beschrijft: 1. Ga in gesprek met je cliënt/naaste/zorgverlener; 2. Bespreek het in je team en 3. Ga hierover in gesprek met de vertrouwenspersoon en manager. Elke route is uitgewerkt met tools en inspirerende voorbeelden. De tools komen voort uit bestaande werkvormen en zijn geschikt gemaakt voor het bespreken van dilemma’s in teams. Teams die de aangeboden tools gebruikten, raakten minder snel bekneld in een kluwen van verschillende afspraken en konden er op een effectieve manier mee omgaan, bleek uit het onderzoek. Managers vinden dat het bespreken van dilemma’s in het team bijdraagt aan een betere kwaliteit van de zorg. De onderzoekers hopen dat het gebruik van de Routeplanner door managers zal worden gefaciliteerd en zo kan bijdragen aan meer onderling vertrouwen en een betere communicatie.

Kennisplein

Het project is gefinancierd vanuit het inmiddels afgesloten Nationaal Programma Ouderenzorg. De Routeplanner is te vinden op het Kennisplein Zorg voor Beter


Project:  Werkplaats Dilemma's in de Zorg
Projectleiders: Jeanny Engels, Vilans
Programma: Nationaal Programma Ouderenzorg – vervolg, projectnummer 52000095005

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website