Koorts, hoesten en benauwdheid zijn bij jonge kinderen de meest voorkomende redenen voor een bezoek aan de spoedeisende hulp. Als behandeling krijgen zij vaak ten onrechte antibiotica voorgeschreven. Dankzij een beslistool valt de behandeling beter op hun situatie af te stemmen, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC.

Kinderen die jonger zijn dan vijf jaar en lijken te kampen met een longontsteking, komen vaak met klachten als koorts, hoesten en benauwdheid naar de spoedeisende hulp. Als behandeling krijgen zij doorgaans antibiotica voorgeschreven. Dat is vaak niet nodig, aangezien de meeste lagere-luchtweginfecties tijdens de kinderleeftijd worden veroorzaakt door virussen. Een gerichte behandeling kan onnodig gebruik van antibiotica daarom helpen tegengaan. Onderzoekers van het Erasmus MC bekeken of de eerder gevalideerde klinische beslisregel Feverkidstool hieraan bijdraagt. Artsen kunnen met deze tool het risico op een ernstige bacteriële infectie bepalen, aan de hand van symptomen en een CRP-bloedtest.

Beslisregel

Voor het onderzoek werden kinderen tot en met vijf jaar gevolgd die een spoedeisendehulpafdeling bezochten van een van de deelnemende ziekenhuizen. In de aanloopfase van de studie kregen kinderen de gebruikelijke zorg; stapsgewijs gingen de afdelingen in een periode van twee jaar over op het gebruik van de beslisregel. Kinderen met een laag risico (kleiner dan 10 procent) kregen het behandeladvies om geen gebruik te maken van antibiotica. In een voor- en een nameting werd het aantal antibioticavoorschriften bekeken. Ook behandelingsfalen werd meegenomen: langdurige koorts, het later in het ziektebeloop alsnog voorschrijven van antibiotica, opname in het ziekenhuis en toediening van extra zuurstof.

Minder antibioticagebruik bij doelgroep

De conclusie is dat het veilig is geen antibiotica voor te schrijven bij kinderen met een laag voorspeld risico voor bacteriële lagere-luchtweginfecties. Toepassing van de beslisregel brengt geen significante daling van het antibioticagebruik voor de gehele groep met zich mee. Wel is er minder behandelingsfalen, vooral door een betere behandeling van kinderen met een hoog risico. Bij kinderen met een laag voorspeld risico op bacteriële infecties daalde het antibioticagebruik wel aanzienlijk, van 17 procent naar 6 procent. Het gerichter voorschrijven van antibiotica leidt vanwege een daling van het aantal ziekenhuisopnamen tot een kostenvermindering van 410 euro per patiënt. In de toekomst zal de Feverkidstool als medisch hulpmiddel voor alle artsen toegankelijk zijn.

Twijfels wegnemen bij ouders

Ook de houding van ouders speelt een rol, omdat zij vaak aandringen op het voorschrijven van antibiotica. Ouders van kinderen met koorts zijn met name bezorgd over specifieke symptomen bij hun zieke kind of vanwege hun intuïtie. Duidelijke en betrouwbare informatie kan helpen die zorg weg te nemen. Voor hen ontwikkelden de onderzoekers een voorlichtingspakket, bestaande uit een koortsfolder en de website SEHzorg.


Project: STRAP-Study to Reduce Antibiotic prescription in childhood Pneumonia: implementation of a validated decision rule to target antibiotic prescription in children with suspected community acquired pneumonia
Projectleiders: Rianne Oostenbrink, Erasmus MC, afdeling algemene kindergeneeskunde
Programma: Goed Gebruik Geneesmiddelen, projectnummer 836041001

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website