Hoe kan de ontwikkeling van een innovatief geneesmiddel of een vaccin sneller en efficiënter? Hoe zorg je dat de weg van laboratorium naar patiënt zo soepel mogelijk verloopt, zodat er uiteindelijk een betaalbare behandeling beschikbaar is voor iedereen? Dat waren nog min of meer academische vragen toen ik begin dit jaar werd gevraagd om kwartiermaker te worden voor een nieuwe impuls vanuit de Nederlandse overheid: FAST, Future Affordable and Sustainable Therapies. Een impuls, gericht op drie speerpunten: regeneratieve geneeskunde, personalised medicine en zeldzame aandoeningen.

Toen kwam COVID-19. Therapieontwikkeling staat op de voorpagina’s van de kranten. Onder druk van een pandemie die alles op zijn kop zet, wordt ineens veel meer mogelijk. Het is duidelijk dat er geïnvesteerd moet worden. Informatie delen en soepeler omgaan met bureaucratie blijkt verrassende versnellingen op te leveren. Voor die versnellingen moet er vlot geschakeld worden tussen publiek (kennis, regelgeving) en privaat (ondernemingen en financiers). 

De ontwikkeling van een therapie verloopt in veel stappen. Als die niet soepel op elkaar aansluiten, bestaat het risico dat je struikelt

Voorwaarde is dat duidelijk is wie wat doet: waar de kennis zit, welke innovatieve bedrijven betrokken zijn, welke financieringsmogelijkheden er liggen. De ontwikkeling van een therapie of vaccin is immers een proces met heel veel stappen. Wanneer die niet soepel op elkaar aansluiten, bestaat het risico dat je struikelt en kost het in elk geval meer tijd en geld. Door COVID-19 zijn we ons bovendien bewuster geworden van de nadelen van een systeem waarin de productie van geneesmiddelen en hulpmiddelen ver weg plaatsvindt.

Stevige investering

In FAST komen al deze principes terug. Als kwartiermakers pleiten Saco de Visser en ik voor een stevige investering van jaarlijks minstens 150 miljoen euro in de komende tien jaar. Met zo’n bedrag krijgen de drie speerpunten een daadwerkelijke impuls, zodat Nederland internationaal de plek gaat innemen die past bij onze hoogwaardige gezondheidszorg en excellente biomedische wetenschap. Het zal een veelvoud van de investering opleveren – voor de patiënt, voor de samenleving, voor de economie. FAST functioneert hierbij als de verbinder van en wegwijzer voor wetenschap, overheid en bedrijven. Wanneer de overheid ons advies overneemt, kunnen we snel aan de slag met FAST en brengen we de lessen van COVID-19 breed in de praktijk.


Michel Dutrée is consultant en coach op het gebied van zorg en therapieontwikkeling. Hij is kwartiermaker voor FAST, een initiatief van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). 

Meer informatie

Lees meer over Future Affordable and Sustainable Therapies.

Foto: Renata Dutrée
Publicatiedatum: 7 oktober 2020

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website