Wereldwijd zijn er vele duizenden sportapps beschikbaar. Probeer uit dat enorme aanbod maar eens de gewenste app te selecteren als gebruiker. Fontys Sporthogeschool ontwikkelde samen met een aantal partners een online beslistool die sporters hierbij helpt.

Een geschikte sportapp kiezen in de appstores is niet eenvoudig. Beschrijvingen en beoordelingen bieden volgens Steven Vos onvoldoende informatie. Vos is lector Move to Be binnen Fontys Sporthogeschool in Eindhoven en ontwikkelt slimme oplossingen om ‘op maat’ te sporten en te bewegen. Op maat, omdat iedereen andere wensen en doelen heeft bij bijvoorbeeld hardlopen, wandelen of fietsen. Daarom ontwierp hij een online hulpmiddel waarmee mensen zelf een passende app kunnen kiezen. Hij deed dit in het SIA-RAAK-project Voor iedereen een app!?, samen met Mark Janssen, docent-onderzoeker bij Fontys Sporthogeschool en promovendus bij de TU Eindhoven.

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Een uitgebreide literatuurstudie resulteerde in iets meer dan honderd kenmerken die belangrijk zijn om de kwaliteit van een app te beoordelen. Samen met een team experts, onder wie industrial designers, engineers, bewegingwetenschappers, gedragswetenschappers en psychologen, construeerden Vos en Janssen vervolgens een screeningstool en een beslistool die nu in beheer zijn van het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Daarin zijn de populairste en hoogst scorende apps opgenomen, zo’n vijftig stuks. Om deze tools door te ontwikkelen en verder te verspreiden, ontving Vos een VIMP-subsidie (Verspreidings- en Implementatie Impuls) van ZonMw.

Feedback en nieuwe apps

Recreatieve sportbeoefenaars, trainers en coaches kunnen via de beslistool nu de geschikte app vinden op basis van hun eigen behoeften en doelstellingen. Bijvoorbeeld fitter of gezonder worden, afvallen, competitie aangaan of sociale overwegingen. De beslistool biedt ze ook de gelegenheid feedback te geven over de aanbevolen app en te laten weten of die voldoet aan hun behoeften. Met deze informatie wordt de filtering van de apps continu verbeterd. Bovendien kunnen de gebruikers via het screeningsinstrument, waarmee de kwaliteit van een app wordt beoordeeld, zelf nieuwe apps toevoegen. Zo blijft de beslistool actueel en kan het systeem zich langzaamaan uitbreiden met nieuwe apps.


Project: Voor iedereen een app?!
Projectleider: Steven Vos, Fontys Sporthogeschool in Eindhoven
Programma: Onderzoeksprogramma Sport & Bewegen, projectnummer 546002001
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website