Patiënten met de zenuwaandoening CIDP krijgen regelmatig intraveneuze immunoglobuline toegediend. Het blijkt echter mogelijk deze belastende en kostbare medicatie af te bouwen bij vier op de tien patiënten, mits de ziekte stabiel is.

Bij chronische inflammatoire demyeliserende polyneuropathie (CIDP) raakt het omhulsel – de myeline – van de zenuwen ontstoken. Patiënten krijgen daardoor krachtsverlies en gevoelsstoornissen in armen en benen. Veel van hen hebben baat bij intraveneuze immunoglobuline (IVIg), dat om de drie tot zes weken via een infuus moet worden toegediend. Deze behandeling is belastend, kostbaar en kan gepaard gaan met bijwerkingen.

Placebo-gecontroleerd

Aangezien CIDP een wisselend beloop kent en bij een deel van de patiënten zelfs kan uitdoven, vroegen wetenschappers van het Amsterdam UMC zich af of het mogelijk is de IVIg-behandeling bij deze specifieke groep te staken. Om het effect daarvan te onderzoeken volgde neuroloog in opleiding Max Adrichem zestig CIDP-patiënten met stabiele klachten die al werden behandeld met IVIg. Tijdens deze geblindeerde studie kreeg de helft van hen gedurende 24 weken telkens intraveneus een placebo toegediend, terwijl bij de anderen de IVIg-behandeling doorging.

40 procent

Adrichem zag dat 40 procent van de deelnemers uit de placebogroep geen toename van klachten had na het stoppen met de medicatie. Patiënten bij wie tijdens het staken van de behandeling de klachten wel toenamen, kregen opnieuw infusen met IVIg en kwamen terug op het oorspronkelijke niveau van functioneren. Gezien deze onderzoeksresultaten raadt Adrichem aan om bij stabiele CIDP-patiënten regelmatig de behandeling met IVIg af te bouwen. Als de ziekte daarna oplaait, kan de medicatie weer worden opgestart. Dit advies wordt momenteel in de landelijke richtlijn opgenomen.

Biomarkers

Ook loopt er nu een kosteneffectiviteitsanalyse om te kijken hoeveel geld kan worden bespaard. Een behandeling met IVIg kost per patiënt jaarlijks 25.000 tot 100.000 euro. Verder werken de Amsterdamse onderzoekers aan een internationale database om gegevens van duizenden CIDP-patiënten te verzamelen. Daarmee willen ze proberen biomarkers te vinden om patiënten op te sporen bij wie de ziekte niet meer actief is, waardoor een IVIg-behandeling eerder kan worden gestaakt.


Project: Overtreatment with intravenous immunoglobulin in chronic inflammatory polyneuropathy
Projectleider: Ivo van Schaik, Amsterdam UMC, locatie AMC
Programma: Goed Gebruik Geneesmiddelen, projectnummer 836021010
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website