Veel ouderen gebruiken gelijktijdig meerdere geneesmiddelen. Dit leidt vaak tot verminderde therapietrouw, zeker als er ook sprake is van geheugenproblemen zoals bij dementie. Het online platform MedGUIDE, dat op initiatief van twee Nederlandse partners in Europees verband is ontwikkeld, moet hen helpen.

Op aanraden van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) besloot Martijn Vastenburg een bijdrage te leveren aan een betere medicatietrouw bij mensen met dementie. Hij is directeur van ConnectedCare Services, een bedrijf dat is gespecialiseerd in e-health-innovaties. Hij werkte een voorstel uit voor Active & Assisted Living(AAL). Dit is een subsidieprogramma van 23 Europese landen en de Europese Commissie, met als doel ICT-oplossingen te ontwikkelen waarmee ouderen hun autonomie kunnen behouden. Vanuit Nederland financiert ZonMw deze projecten.

Samen met gebruikers

In dit project is het online platform MedGUIDE ontworpen, in samenwerking met ouderen, mantelzorgers, zorgprofessionals en apothekers. Aan een bestaande medicatiedispenser is een slimme assistent gekoppeld. Deze assistent geeft reminders en verzamelt informatie over het medicatiegebruik en het welbevinden van de oudere. Dit laatste gebeurt via zelfrapportages, observaties van mantelzorgers en zorgprofessionals en sensoren in huis die het gedrag signaleren. Zo nodig kan de apotheker aan de hand van al deze gegevens, die via machine-learning worden verwerkt, bijsturen wanneer de oudere niet medicatietrouw is en/of er schadelijke bijwerkingen optreden bij combinaties van geneesmiddelen.

Haalbaarheidsstudie

In het kader van het AAL-programma zijn prototypes van MedGUIDE in het veld getest en vervolgens verbeterd. In Nederland gebeurde dit samen met IVM en de Hogeschool Utrecht, in Cyprus met een zorginstelling en in Noorwegen met een gemeente. Volgens Vastenburg heeft de praktijk belangstelling voor het platform. Met BENU-apotheken is inmiddels een haalbaarheidsstudie gestart om te kijken hoe MedGUIDE valt in te passen in de reguliere medicatiebeoordeling. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) financiert dit project. Bij succes volgt een grootschalige validatiestudie.


Project: MedGUIDE, een online platform dat ouderen met geheugenproblemen ondersteunt bij veilig medicatiegebruik
Projectleider: Martijn Vastenburg, ConnectedCare Services bv
Programma: Active & Assisted Living, projectnummer 735160001

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website