Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben ontdekt hoe bepaalde genmutaties kunnen leiden tot nemaline myopathie, een ernstige erfelijke spierziekte. Met die kennis hebben ze een potentieel medicijn ontwikkeld, dat in het laboratorium positieve effecten oplevert.

Nemaline myopathie is een zeldzame aangeboren spierziekte. De aandoening is vooral ernstig wanneer die zich al direct na de geboorte openbaart. Gebeurt dit pas op latere leeftijd, dan ontwikkelen de symptomen zich langzamer. Kenmerkend voor nemaline myopathie is de spierzwakte als gevolg van beschadigingen in de spiervezels. Meestal geldt dit voor alle spieren, maar de mate waarin kan per patiƫnt verschillen. Opvallend is dat het middenrif, de belangrijkste ademspier, doorgaans bovengemiddeld is aangedaan. Respiratoir falen als gevolg daarvan is dan ook de belangrijkste doodsoorzaak bij deze mensen.

Sarcomeer

Onderzoekers van het Fysiologisch Laboratorium van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, hebben aangetoond hoe genetische afwijkingen leiden tot de gevreesde spierziekte. Het betreft de genen die coderen voor eiwitten van het dunne filament (vezel) in het sarcomeer, de kleinste structuur die wordt gebruikt voor het samentrekken van dwarsgestreepte spieren. De veranderingen zitten vooral in het nebuline- of het actinegen. Bij een nebulinemutatie ontstaat de spierzwakte door verkorting van de dunne filamenten en bij een actinemutatie door een lagere calciumgevoeligheid van de sarcomeren.

Tropine activatoren

Naast deze ontdekking hebben de wetenschappers een potentieel medicijn onderzocht waarmee spieren in het algemeen meer kracht kunnen produceren. Het gaat om tropine activatoren die het samentrekken van dwarsgestreepte spieren verbeteren doordat ze de sarcomeren gevoeliger maken voor calcium. De Amsterdamse onderzoekers hebben het effect van dit geneesmiddel bestudeerd in een weefselbakje met spiercellen van patiĆ«nten. Het bleek dat dat die spiercellen inderdaad positief reageerden. Klinische trials zijn dan ook een mogelijke volgende stap. 


Project: Muscle weakness in Nemaline Myopathy: what is the cause and can it be treated 
Projectleider: Coen Ottenheijm, Amsterdam UMC, locatie VUmc
Programma: Vidi, projectnummer 91712319
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website