Patiënten met psoriasis gebruiken vaak hun hele leven medicijnen om te voorkomen dat hun ziekte opvlamt. Uit onderzoek van het Radboudumc blijkt dat het bij meer dan de helft van de patiënten mogelijk is de medicatie af te bouwen.

Psoriasis is een chronische huidaandoening. Patiënten met ernstige vorm van psoriasis kunnen tegenwoordig succesvol worden behandeld met revolutionaire, maar dure geneesmiddelen, zogenoemde biologics. Ook als de ziekte eenmaal rustig is, moeten zij meestal de medicatie in de standaarddosering voortzetten, vanwege het risico op hernieuwde ziekteactiviteit. De vraag is of het mogelijk is de dosis van biologics bij deze groep patiënten wél te verlagen.

Ernst van de psoriasis

Om die vraag te beantwoorden, deed een team van het Radboudumc onderzoek naar de effectiviteit van een dosisverlaging ten opzichte van de huidige praktijk. In een gerandomiseerd onderzoek in het Radboudumc en vijf omliggende ziekenhuizen werden 120 patiënten ingedeeld in een groep met dosisverlaging of gebruikelijke zorg. Zij hadden een lage ziekteactiviteit en gebruikten de biologics adalimumab, etanercept of ustekinumab. In de groep met dosisverlaging werd de tijd tussen de injecties stap voor stap verlengd. De effectiviteit werd gemeten aan de hand van de PASI-score, een maat voor de ernst van de psoriasis. 

Meer dan de helft

Na een jaar had de dosisverlagingsgroep gemiddeld een iets slechtere PASI-score, maar dit verschil is in de praktijk klein. Net als in de controlegroep waren er nauwelijks mensen met een opvlamming van hun psoriasis. Er waren geen ernstige bijwerkingen door de dosisafbouw en ook was de kwaliteit van leven in deze groep na een jaar niet verslechterd. Ruim de helft (53 procent) van de patiënten gebruikte na deze periode nog steeds een lagere dosis dan bij de gebruikelijke zorg. De onderzoekers concluderen dan ook dat patiënten met rustige psoriasis mogelijk de dosis van dit type biologics kunnen afbouwen. 

Kostenreductie

Om erachter te komen hoeveel kostenbesparing mogelijk is door dosisverlaging, gaan de onderzoekers in een vervolgonderzoek de afbouwstrategie onderzoeken van andere typen biologics. Door publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, zoals JAMA Dermatology en bijdragen op congressen worden dermatologen en patiënten op de hoogte gebracht. Ook worden de richtlijnen waarschijnlijk aangepast.


Project: Tight control dose-reductions of biologics in psoriasis patients with low disease activity: a randomized pragmatic trial 
Projectleider: Elke de Jong, Radboudumc, afdeling dermatologie
Programma: Goed gebruik Geneesmiddelen, projectnummer 836041003

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website