Een digitaal platform dat sporten en serious gaming combineert, kan buurtcoaches helpen kinderen in beweging te krijgen. Een Noord-Nederlands consortium bracht in kaart aan welke voorwaarden zo’n platform moet voldoen.

Kinderen bewegen te weinig. Ondanks inspanningen hen aan te zetten tot bewegen, lukt het niet die trend om te buigen. Nederland telt ongeveer 296.540 kinderen tussen de 10 en 12 jaar die de beweegnorm niet halen. Gemeenten hebben weliswaar buurtsportcoaches aangesteld, maar omdat die zich richten op meerdere doelgroepen, zijn ze niet altijd in staat inactieve kinderen te bereiken. 

Adaptief platform

Om inactieve kinderen in beweging te krijgen verenigden 8D Games, Hanzehogeschool Groningen, Huis voor de Sport, aXtion en het Sport science & innovation Groningen zich in het consortium Fit for Play. Zij ontwierpen een gelijknamig platform met gevarieerde en gepersonaliseerde exergames, die beweging (exercise) en gaming combineren. Het platform past zich aan aan de individuele bewegingsniveaus, de behoeften en motieven van kinderen. In een haalbaarheidsonderzoek bekeken de Hanzehogeschool en 8D Games hoe kansrijk de toepassing van Fit for play is in de praktijk, en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.

Inzicht geven

De onderzoekers vroegen kinderen en buurtsportcoaches mee te denken over het ontwerp van het platform en de eigenschappen van de opgenomen spellen. Ze deden dat in een co-creatiesessie met buurtsportcoaches, diepte-interviews en expertinterviews. Ook hielden ze een enquête onder 316 kinderen en 67 buursportcoaches in Friesland, Groningen en Drenthe. Daaruit blijkt dat buurtsportcoaches als voordelen van het platform zien dat het inzicht geeft in de sportieve ontwikkeling van het kind, kinderen aan de slag laat gaan met eigen beweegdoelen en hun zelfvertrouwen kan vergroten.

Scholen

Vervolgens deden kinderen in de groepen 5 tot en met 8 op twee Groningse basisscholen mee aan een veldstudie. Zij kregen de keuze uit verschillende beweegactiviteiten, die naarmate ze verder kwamen, steeds moeilijker werden. Zij bleken plezier te beleven aan de mogelijkheid zelf aan de slag te gaan met opdrachten op hun eigen niveau. Een van de genoemde risico’s is dat het instellen van de technische randvoorwaarden soms ten koste gaat van het fysiek bewegen. 

Sociale element

De belangrijkste risico’s voor de acceptatie en het gebruik van het adaptieve platform is dat kinderen hoge eisen stellen aan games en geen sense of urgency hebben, concluderen de onderzoekers. Kinderen moeten Fit for Play daarom als een plezierige ervaring zien. Ook verdient het sociale element nadruk; alleen als kinderen games met vrienden kunnen delen, blijven ze gemotiveerd. Voor buurtsportcoaches moet benadrukt worden dat het platform een belangrijke informatiebron kan zijn, met statistieken en feedback over prestaties, die helpt bij het coachen van de kinderen.


Project: Fit for Play – Een adaptief platform voor sportcoaches om het inactieve kind op structurele en plezierige wijze aan het bewegen te krijgen!
Projectleider: Maarten Stevens, 8D Games
Programma: Sportinnovator, projectnummer 538003001

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website