De online tool PAHM geeft podiumkunstenaars en sporters inzicht in hun fysieke en mentale gezondheid. Het instrument is nu omgebouwd tot een applicatie voor dansers van Het Nationale Ballet. De gebruikers zijn enthousiast en willen de tool structureel gaan gebruiken.

Podiumkunstenaars en sporters hebben niet alleen fysiek maar ook mentaal een zwaar beroep. De hoge prestaties die van hen worden verwacht, vereisen lange en intensieve werkdagen en voortdurend een uiterste concentratie. Omdat die inspanningen kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, heeft de Rotterdamse Hogeschool voor de Kunsten Codarts de Performing artist and Athlete Health Monitor (PAHM) ontwikkeld. Deze applicatie verzamelt en analyseert informatie over de fysieke en mentale gezondheid die de gebruikers doorgeven via vragenlijsten. Op een persoonlijk dashboard koppelt het programma de resultaten aan hen terug, zodat ze inzicht krijgen in hun gezondheid en kunnen werken aan verbeterpunten.

Enthousiast

Financieel ondersteund met een Verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) van ZonMw heeft Codarts de applicatie PAHM nu omgebouwd specifiek voor Het Nationale Ballet. Diverse dansers van dit gezelschap hebben de aangepaste tool inmiddels in de praktijk getest. Via focusgespreksgroepen konden ze hun gebruikerservaringen delen en feedback geven, waarna de vragenlijst is aangepast aan hun behoeften. Zo worden er extra vragen gesteld over de belasting tijdens danslessen, repetities en optredens. Ook wilde het Nationale Ballet dat de vragenlijst frequenter wordt afgenomen, namelijk om de twee weken. De dansers zijn zeer enthousiast over de aangepaste versie van PAHM. Graag zouden ze er zelfs wekelijks gebruik van willen maken. Ook geven ze aan dat extra vragen over mentale problemen, voeding, slaap en de verhouding arbeid-rust gewenst zijn.

Publicaties en website

De bevindingen en analyses van het VIMP-onderzoek hebben geleid tot twee wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften. Bovendien zijn er drie infographics opgesteld en verspreid via social media en twee internationale toonaangevende congressen. Ook zijn er een website, instagramaccount en facebookaccount in het leven geroepen waar iedere twee weken de resultaten van PAHM worden gepubliceerd. 


Project: Fit to Perform
Projectleider: Janine Stubbe, Codarts Rotterdam
Programma: Verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) vanuit Onderzoeksprogramma Sport en bewegen 2017-2020, projectnummer 546002006

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website