Samen met vijf uitvoeringsorganisaties ontwikkelde de Hogeschool Utrecht een alternatieve budgetcursus, aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten. Hoewel deze effectiever blijkt dan geen cursus, is er geen verschil gevonden tussen de effectiviteit van de traditionele en alternatieve cursus.

Bijna 20 procent van de Nederlandse huishoudens loopt het risico problematische schulden te ontwikkelen of heeft die al. Om mensen te leren beter met geld om te gaan, biedt het merendeel van de Nederlandse gemeenten een veelgebruikte budgetcursus aan.

Aangepaste budgetcursus

Onderzoekers van de Hogeschool Utrecht zetten samen met vijf uitvoeringsorganisaties een aangepaste cursus op, gebaseerd op de laatste gedragswetenschappelijke inzichten. Cursisten krijgen in deze cursus niet zozeer financiële kennis en vaardigheden aangeleerd, zoals bij de traditionele budgetcursus, maar worden uitgedaagd na te denken over hun dagelijks handelen. Ze inventariseren op welke gebieden zij de meeste problemen ervaren, leren over de invloed van stress, faalervaringen en geloof in eigen kunnen en maken ieder een eigen doel-actieplan. Met hulp van Wageningen University & Research werden de effecten vergeleken van deze aangepaste cursus, de traditionele versie en het niet volgen van een cursus.

Vijf organisaties 

De vijf maatschappelijke organisaties die deelnamen aan het onderzoek houden zich bezig met schuldenproblematiek. Het zijn bijvoorbeeld wijkteams en vrijwilligersorganisaties. In drie organisaties volgde een groep deelnemers een aangepaste cursus en volgde een andere groep geen cursus. In de andere twee organisaties werden zowel de aangepaste als de traditionele cursus gegeven. Daarnaast namen de onderzoekers vragenlijsten en diepte-interviews af bij deelnemers en trainers. Uitkomstmaten waren financiële kennis en vaardigheden, financieel-psychologische uitkomsten, financieel gedrag, financieel welzijn en de financiële situatie van cliënten.

Ervaringen uitwisselen

Zowel de aangepaste als de traditionele budgetcursus hebben positieve effecten. Cursisten uit beide groepen stelden vast dat zij na afloop financieel vaardiger waren en hun geldzaken beter bijhielden, terwijl mensen die geen budgetcursus volgden geen vooruitgang zagen. De onderzoekers vonden geen significante verschillen in effectiviteit tussen de twee cursussen. De onderlinge uitwisseling van ervaringen, het zelf aan de slag gaan met hun financiën en de kwaliteiten van de trainer werden genoemd als succesfactoren. Taal- en niveauverschillen in de groep kunnen een belemmering zijn bij het volgen van een budgetcursus. De resultaten zijn verwerkt in een handreiking voor gemeenten.


Project: Naar een effectieve budgetcursus 
Projectleider: Tamara Madern, Hogeschool Utrecht, lectoraat schulden en incasso
Programma: Vakkundig aan het werk, projectnummer 535002001
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website