Om docenten van opleidingen in zorg en welzijn te ondersteunen bij het onderwijzen over zelfmanagementondersteuning, ontwikkelde Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam) een nieuwe kennisbundel over dit onderwerp.

Ondersteuning van zelfmanagement en eigen regie is een actueel thema in zorg en welzijn, dat structurele aandacht in het beroepsonderwijs verdient. Het in 2018 door Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam ontwikkelde leerboek voor de hbo-V Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie legde hiervoor een goede basis.

Praktijkkennis

De nieuwe Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning bouwt voort op dit leerboek en is geschikt voor een bredere doelgroep: alle (aankomende) professionals in zorg en welzijn. De inhoud kwam tot stand in samenwerking met onderzoekers, docenten mbo en hbo en professionals uit de praktijk. Kenniscentrum Vilans bood logistieke ondersteuning.

Handvatten

De kennisbundel biedt een actueel overzicht van de kennis over zelfmanagementondersteuning en bevat praktijkvoorbeelden, filmpjes, beelden, opdrachten en casuïstiek. In de zeven inhoudelijke hoofdstukken komen thema’s aan de orde als competenties, communicatie, samen beslissen, familieparticipatie en gezondheidsvaardigheden. Ook worden twaalf methodieken/instrumenten voor zelfmanagementondersteuning gepresenteerd, die samen concrete handvatten bieden voor (aankomend) professionals.

Vrij beschikbaar

De Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning is vrij beschikbaar voor alle Nederlandse mbo- en hbo-opleidingen voor zorg en welzijn op de website van Vilans.


Project: Ontwikkeling van een Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning
Projectleider: AnneLoes van Staa, Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie
Programma: Tussen Weten en Doen II, projectnummer 52000095002

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website