Kunnen maatschappelijke organisaties een rol spelen bij het aanpakken van psychische klachten van vluchtelingen? Het landelijk centrum voor psychotraumaklachten Arq leidde professionals uit deze organisaties op tot trainers, die steun kunnen bieden en doorverwijzen.

Veel vluchtelingen hebben last van psychische problemen of trauma’s, maar weten vanwege de hoogdrempeligheid en wachtlijsten niet goed de weg te vinden naar de reguliere ggz. Ook sluit de behandeling niet altijd aan op de specifieke behoefte van deze groep. Bovendien is er vaak weinig aandacht voor nieuwe spanningsbronnen zoals verlies van maatschappelijk aanzien, een beperkt sociaal netwerk, discriminatie en een gemis aan zinvolle activiteiten. 

Samenhangend netwerk

Projectleider Arq, het landelijk centrum voor psychotraumaklachten, onderzocht of vluchtelingen met participatie- en psychosociale problemen weerbaarder gemaakt kunnen worden tegenover deze stressfactoren. Het deed dit via sociaal-maatschappelijke organisaties die veel in aanraking komen met vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zogeheten statushouders. De organisaties werden toegerust om problemen te signaleren, mensen ermee te helpen en eventueel door te verwijzen naar specialistische hulp.

7Roses-methodiek

In het project kregen organisaties als Stichting Lemat (inburgering van Eritrese vluchtelingen) en Netwerkpro (coaching van vrouwen) training in een herstelondersteunende methodiek voor vluchtelingen. Deze methodiek, genaamd 7Roses (Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies), gaat uit van de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers en helpt hen om te gaan met stressfactoren. Elke organisatie leverde zowel een professional als een ervaringsdeskundige statushouder om te worden getraind. 

Empowerment

De deelnemers werden na afloop geïnterviewd over de bruikbaarheid van de methodiek. De training blijkt goed te bevallen. Wel lopen de behoeften van de deelnemende organisaties uiteen, omdat niet iedereen evenveel ervaring heeft in het bieden van psychosociale hulp. Een belemmering was de taligheid van de methodiek, omdat de uiteindelijke doelgroep vaak slecht Nederlands spreekt en er niet altijd een tolk voorhanden is. Alle opgeleide trainers menen dat de methodiek bijdraagt aan de empowerment van statushouders. Ook zijn zij van plan de methodiek in hun organisatie te gaan gebruiken, of doen zij dat al. De vluchtelingen die deelnamen aan de training waren eveneens enthousiast: zij vonden dat die aan alle statushouders zou moeten worden aangeboden. 
 


Project: 7Roses
Projectleider: Eva Heezemans, Arq (voorheen Centrum45)
Programma: Zorg voor vluchtelingen, projectnummer 636601010.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website