Precies 24 jaar heb ik als directeur mogen werken voor ZonMw en haar voorlopers. Op 1 januari is Véronique Timmerhuis aangetreden en droeg ik in het volste vertrouwen de fakkel aan haar over. De directeurswisseling is een goed moment om terug te blikken en de vraag te stellen wat ZonMw tot een succes maakte. Het antwoord is kort: de mensen, in meerdere betekenissen. De mensen ‘voor wie’ en de mensen ‘met wie’.

Allereerst de mensen voor wie we ons werk doen: de burgers en de patiënten. Het werk van ZonMw staat in het teken van het verbeteren van gezondheid, welzijn en zorg. Werken voor ZonMw betekent werken vanuit een missie.

ZonMw-receptuur

Mensen zijn tegelijkertijd ook de ‘ingrediënten’ van ZonMw. Mensen met allerlei kwaliteiten werken voor de missie van ZonMw. Het zijn onze commissieleden, onze bestuursleden, onze medewerkers, onze opdrachtgevers, onze adviseurs, onze projectaanvragers, onze referenten en onze samenwerkingspartners. Alles bij elkaar gaat het om enkele duizenden personen. Zij allen vormen de receptuur van ZonMw: inzet vanuit maatschappelijke betrokkenheid, werken vanuit onafhankelijkheid en procedurele zorgvuldigheid en met een flinke dosis creativiteit.

Maatschappelijke impact

Door deze receptuur is ZonMw geworden wat zij is. Om het in woorden van de derde externe evaluatiecommissie te zeggen: ‘Zij vervult een intermediaire rol tussen beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs en heeft een sterke focus op het bereiken van maatschappelijke impact. ZonMw reflecteert hierop en is voortdurend op zoek naar nieuwe werkwijzen om deze samen met het veld te vergroten. Daarmee doet ZonMw veel meer dan het verdelen van middelen vanuit een kennis- of wetenschapsagenda. Zij doet dit over de volle breedte, van fundamenteel onderzoek tot en met implementatie. Daarin is ZonMw zowel nationaal als internationaal uniek en toonaangevend.’

Voorrecht

Het kon niet beter gezegd worden. Het werken voor ZonMw , voor en met de mensen, heb ik om deze redenen als een bijzonder voorrecht ervaren.
 


Henk Smid was tot 1 januari 2020 directeur van ZonMw en is sindsdien betrokken als parttime adviseur.

Foto: Sannaz Photography
Publicatiedatum: 27 januari 2020

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website