Het blijft voor huisartsen lastig te bepalen of een patiënt met acute klachten een hartinfarct heeft. Een speciale set consultvragen blijkt onvoldoende onderscheidend. Verder onderzoek moet uitwijzen of een combinatie van een vragenlijst en een bloedtest leidt tot betere diagnosen.

Het is voor huisartsen lastig bij acute hart- en longklachten snel en accuraat vast te stellen of de patiënt een hartinfarct heeft. Daardoor gaan mensen onnodig met spoed naar het ziekenhuis. Een team van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Radboudumc en het Leids Universitair Medisch Centrum onderzocht de betrouwbaarheid van de beslisregel Marburg Heart Score. Deze bestaat uit een set consultvragen waarmee huisartsen een hartinfarct kunnen uitsluiten en een schifting kunnen maken tussen patiënten die acuut naar het ziekenhuis moeten, en anderen die thuis kunnen blijven en eventueel later naar de cardioloog moeten. 

Innovatieve aanpak

Het onderzoek vond twee jaar geleden plaats rondom de Huisarts HART week en had een innovatieve flashmob-aanpak. De gegevens werden niet jarenlang verzameld, maar tijdens een strak georganiseerde korte periode van twee weken. Huisartsen die ruim 250 patiënten verspreid over het land met spoed naar de cardioloog stuurden, vulden een lijst met tien vragen in en stuurden deze naar de onderzoekers. De conclusie is echter dat de beslisregel onvoldoende in staat is een hartinfarct vast te stellen. 

Combinatie met bloedtest

Vervolgonderzoek moet zich richten op de combinatie van een betrouwbare vragenlijst en een snelle bloedtest, stelt het onderzoeksteam. Huisartsen staan positief tegenover aanvullend diagnostisch onderzoek, maar momenteel is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat de sneltesten (met een druppel bloed uit de vinger) goed werken. In een vervolgstudie onderzoeken het LUMC en het Maastricht UMC+ of de combinatie van consultvragen en een sneltest leidt tot betere diagnosen.


Project: Point of care diagnostic testing in patients with chest pain/dyspnoea to rule out serious acute cardiopulmonary conditions in out-of-hours primary care
Projectleiders: Jochen Cals, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Programma: Veni, projectnummer 91614078

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website