Vincristine, een medicijn tegen leukemie en andere soorten kanker bij kinderen, kan neuropathie veroorzaken: pijn, spierzwakte en sensorische uitval. Onderzoekers van het VUmc vroegen zich af of de wijze van toedienen invloed heeft op de bijwerkingen. Dat bleek niet zo te zijn.

Een veelgebruikte chemotherapie bij de behandeling van kinderen met kanker is vincristine. Dit medicijn kan echter een vervelende bijwerking hebben. Een meerderheid van de kinderen krijgt in enige mate last van neuropathie, wat kan leiden tot spierzwakte, pijn en uitval van de zintuigen, zoals gevoelloze vingertoppen. Bij 10 tot 52 procent gaat het daarbij om een ernstige vorm van neuropathie. 

Infuus of injectie?

Een projectgroep van het Amsterdam AMC, locatie VUmc, onderzocht of de toediening van vincristine bij kinderen met acute lymfatische leukemie door middel van één-uurs-infusen tot minder neuropathie leidt dan toediening via kortdurende injecties. Verdeeld over twee groepen met ieder een andere wijze van toediening, werden negentig kinderen onderzocht op neuropathie. Zij werden behandeld in het VUmc, het AMC, het ErasmusMC, het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie of een van de zeven deelnemende Belgische ziekenhuizen.

Opname vincristine

Uit het onderzoek blijkt dat er geen significante verschillen te zien zijn tussen de twee manieren van toedienen. Dat geldt zowel voor de neuropathie als de gerapporteerde kwaliteit van leven, de medische kosten en de therapeutische effectiviteit. Wel waren er verschillen te zien bij kinderen die tegelijkertijd medicijnen (azolen) krijgen tegen schimmelinfecties: bij een één-uurs-infuus was de kans op neuropathie kleiner. De manier waarop kinderen vincristine verwerken, blijkt individueel sterk te verschillen. De onderzoekers hopen straks beter te kunnen voorspellen welke dosis en welke toedieningsmethode het beste werkt bij welke type kind.


Project: Reducing vincristine-induced peripheral neuropathy in children with acute lymphoblastic leukemia by one-hour infusions instead of bolus injections
Projectleider: Marleen H. van den Berg, Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling kindergeneeskunde
Programma: Goed Gebruik Geneesmiddelen, projectnummer 836021006
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website