Voor mensen met een Surinaamse, Antilliaanse en Kaapverdische achtergrond zijn ernstige psychische problemen vaak taboe. Stichting Dona Daria, Ypsilon en Indigo ontwikkelden samen een communitygerichte methode om psychische problemen te bespreken en de omgeving erbij te betrekken.

In Rotterdam wonen veel mensen met een Kaapverdische, Antilliaanse of Surinaamse achtergrond. Hoewel ernstige psychische problemen in deze groepen relatief vaak voorkomen, maken zij weinig gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (ggz), waardoor ze uiteindelijk met ernstiger klachten bij zorgverleners komen. Familieleden zouden een belangrijke rol kunnen vervullen bij hun ondersteuning, maar het lukt hulpverleners nauwelijks hen erbij te betrekken. Het taboe op psychische problemen speelt daarbij een grote rol.

Netwerk van vrijwilligers 

Drie organisaties – Indigo Preventie (ggz), Dona Daria (inclusie en emancipatie) en Ypsilon (naastenorganisatie van mensen met psychosegevoeligheid) – ontwikkelden een methode om de sociale omgeving van migranten met verward gedrag te bereiken en ondersteunen. De methode richt zich op actieve vrijwilligers met een netwerk en vertrouwenspositie binnen migrantengroepen. De sleutelfiguren krijgen scholing in het herkennen van psychiatrische problematiek en eventuele cultureel-religieuze verklaringen voor verward gedrag. Zij leiden voorlichtingsbijeenkomsten met familieleden, gaan met Ypsilon-vrijwilligers op huisbezoek en verwijzen door naar familiebijeenkomsten van Indigo.

Blijvend aanspreekpunt

Negen ambassadeurs volgden in het project een training. Samen gaven zij voorlichtingsbijeenkomsten aan 87 deelnemers. De voorlichtingsbijeenkomsten werden beoordeeld als belangrijk, zinvol en nuttig. Volgens de onderzoekers zijn daarmee verslavingsproblemen en psychische problemen binnen de Kaapverdische, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschappen bespreekbaar gemaakt. Dankzij hun kennis en ervaring blijven de ambassadeurs ook na het project aanspreekpunt binnen hun gemeenschap. Ook is er een blijvende verbinding gelegd tussen formele en informele zorg.


Project: Ze zijn toch niet gek?! - communitygerichte aanpak in het doorbreken van taboe psychische kwetsbaarheid binnen migrantengroepen en ondersteuning van de sociale omgeving
Projectleider: Saadia Daouairi, stichting Dona Daria, centrum voor vrouwen en emancipatie
Programma: Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag, projectnummer 638013017

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website