Welke behandeling op het gebied van interne geneeskunde is passend? Om patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH) te helpen bij deze keuze, maakte het Amsterdam UMC, locatie AMC een folder. Het uitdelen ervan bleek echter praktisch onuitvoerbaar door de hoge werkdruk.

De Nederlandse Internisten Vereniging heeft tien ‘Verstandige keuzes bij interne geneeskunde’ ontwikkeld. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling, om niet-passende zorg te voorkomen. Drie ervan zijn van toepassing op de SEH: geen urineverblijfskatheter plaatsen bij stabiele patiënten die zelf nog kunnen plassen; niet standaard een röntgenfoto maken bij volwassenen met acute buikpijn; en bij het overleg met de patiënt ook praten over eventuele behandelbeperkingen ofwel het afzien van een bepaalde behandeling, zoals reanimatie. 

Hoge werkdruk

Om deze verstandige keuzes te bevorderen, maakten onderzoekers van het Amsterdam UMC en het UMCU een folder gericht op patiënten en mantelzorgers die zich op de SEH melden voor de interne geneeskunde. Het uitdelen van de folder bleek echter een knelpunt. Het idee was dit te laten doen door de triageverpleegkundige kort na binnenkomst van patiënten, zodat zij de informatie rustig konden doornemen. Dit stuitte echter op bezwaren vanwege de hoge werkdruk van SEH-verpleegkundigen. Daarom werd besloten arts-assistenten interne geneeskunde de folder te laten overhandigen. Het was echter lastig hen zover te krijgen, vooral door de vele wisselende diensten van arts-assistenten op de SEH. 

Waardevol bij beslissen

Doordat de folder weinig is uitgedeeld, heeft hij niet geleid tot een betere navolging van de verstandige keuzes. Wel vonden drie van de zeven patiënten die de aanvullende folder over behandelbeperkingen lazen, deze waardevol bij het beslissen over afzien van een behandeling. Uit de begin- en eindmeting bleek verder dat de verstandige keuzes al in de meeste gevallen worden toegepast. De onderzoekers concluderen dat het uitreiken van patiëntenfolders op de SEH geen geschikte manier is om de verstandige keuzes te implementeren.


Project: Implementatie van Verstandige Keuzes op de SEH
Projectleider: Suzanne Geerlings, Amsterdam UMC, locatie AMC
Programma: DoelmatigheidsOnderzoek, Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP),  projectnummer 84300095001
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website