Een app die de eigen kracht van gezinnen bevordert en jeugdverpleegkundigen ondersteunt bij huisbezoeken, kon al rekenen op een positieve ontvangst bij beide groepen. Onderzoekers van TNO ontwikkelden de app verder door en onderzochten de kosteneffectiviteit.

De in 2013 door TNO ontwikkelde SamenStarten App is een erkende jeugdinterventie. Hij wordt ingezet in het kader van SamenStarten, een programma om gezinnen met een hulpvraag snel te signaleren en te ondersteunen, waarbij jeugdverpleegkundigen huisbezoeken afleggen bij gezinnen. Professionals van de jeugdgezondheidszorg in Amsterdam, Hollands Noorden en Zaanstreek-Waterland, Icare en Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling en evaluatie. GGD Amsterdam heeft de SamenStarten App geïmplementeerd. Zowel jeugdverpleegkundigen als ouders zijn er positief over.

Extra functionaliteiten

Jeugdverpleegkundigen gaan met ouders in gesprek door in de SamenStarten App op hun tablet plaatjes te tonen uit het dagelijks gezinsleven met jonge kinderen. Ouders kunnen per onderwerp aangeven hoe het nu gaat, wat hun wenssituatie is en wat ze daarvoor nodig hebben. Ook biedt de applicatie toegang tot online informatie en een overzicht van verwijsmogelijkheden naar andere vormen van hulp. De app werd doorontwikkeld in samenspraak met ouders, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Pharos. Zo heeft de vernieuwde versie meer mogelijkheden om ouders zelf hun hulpvraag te laten aanpakken en komt er een link met het Digitaal Dossier JGZ. 

Kosten en opbrengsten

Onderzoekers van TNO bekeken of de vernieuwde SamenStarten App een positief effect heeft op de uitkomsten van huisbezoeken. Zij verzamelden informatie over huisbezoeken bij 146 families, waarvan een deel mét inzet van de app en een deel zonder app. Ouders werden bevraagd tijdens het eerste huisbezoek, op tussenliggende contactmomenten en zes maanden na het eerste huisbezoek. De resultaten zijn vertaald naar baten in euro’s. Daarnaast werden de kosten van het gebruik van de app in kaart gebracht en vergeleken met de baten. 

Minder contactpersonen

Het gebruik van de SamenStarten App kost jaarlijks tussen 3.000 en 6.000 euro aan training van de professionals, supervisie, extra tijdsinvestering, apparatuur (camera en laptop) en bij- en nascholing. Die kosten kunnen binnen drieënhalf jaar zijn terugverdiend, concluderen de onderzoekers. Jeugdverpleegkundigen zijn minder contacttijd kwijt aan het oplossen van familieproblemen en het voldoen aan zorgbehoeften. De belangrijkste winst is de vermindering van het vereiste aantal contactmomenten (face-to-face, telefoon en e-mail) om familiebehoeften of problemen binnen zes maanden op te lossen. De app heeft als bijkomend voordeel dat hij de therapietrouw bevordert: ouders die de SamenStarten App gebruiken, blijken bij ernstige problemen vaker het advies van de jeugdverpleegkundigen op te volgen.


Project: Kosten en effecten van de SamenStarten App voor de Jeugdgezondheidszorg 
Projectleider: Olivier Blanson Henkemans, TNO, afdeling Child Health
Programma: Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg, projectnummer 736200005 
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website