Veel kinderen en jongeren met gedrags- of emotionele problemen die daarvoor een behandeling krijgen, stoppen voortijdig of komen helemaal niet opdagen. Stressfactoren bij ouders en kinderen en het sociaal netwerk spelen een belangrijke rol in het al dan niet slagen van een behandeling, blijkt uit onderzoek van Accare.

Kinderen en jongeren die voortijdig stoppen met hun behandeling of helemaal niet komen opdagen (no show) vormen een groot probleem in de jeugd-ggz. Er is weinig zicht op de factoren die een succesvolle behandeling in de weg staan. 

Kind en gezin

GGZ-organisatie Accare onderzocht welke omstandigheden een belemmering vormen om kinderen en jongeren succesvol te behandelen. Zij richtte zich daarbij op factoren die te beïnvloeden zijn door een gerichte behandeling, ondersteuning of preventieve maatregelen. Ouders vulden vragenlijsten in over hun verwachting en motivatie voor de behandeling, opvoedingsvaardigheden en gezondheid. Bij het kind werd onder andere gekeken naar zijn of haar kwaliteit van leven, sociale steun en karaktereigenschappen.

Meeste profijt

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die in een eerder stadium jeugdhulp kregen, vaak ernstiger problemen hebben. Van de deelnemers hebben zij wél de meeste baat bij een behandeling. Ook kinderen en jongeren met leermoeilijkheden, slechte zelfregulatievaardigheden (moeite om emoties te beheersen) en een tekort aan sociale steun van hun naaste omgeving, profiteren sterk van een behandeling.

Sociaal netwerk

Op gezinsniveau blijkt dat gevoelens van angst en neerslachtigheid bij zowel ouders als kind een hindernis vormen om de problemen te verminderen. Verder hebben kinderen met ouders die bij aanvang van de behandeling gemotiveerd zijn en over goede opvoedvaardigheden beschikken, een beter behandelresultaat. Meest opvallend, concluderen de onderzoekers, is dat een goed sociaal netwerk – zoals contact met familie, vrienden en buren – gezinnen helpt de problematiek van het kind te verminderen en de behandeling succesvol te doorlopen.

Richtlijnen

Met de resultaten hopen de onderzoekers in de toekomst de richtlijnen te kunnen aanscherpen, zodat belemmerende factoren bij de betreffende jongeren en gezinnen kunnen worden weggenomen vóór de behandeling.


Project: Het grote probleem van no show en onvoldoende verbetering in de jeugd GGZ: onderzoek naar cliëntfactoren in verband met behandeluitval of non-respons bij jongeren met gedrags- of emotionele problemen in de jeugd-GGZ 
Projectleider: Andrea Dietrich, Accare
Programma: Effectief werken in de jeugdsector, projectnummer 729101011 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website