Een draaiboek voor bewustwordingsbijeenkomsten in de wijk moet stigmatisering van mensen met een psychische aandoening tegengaan. Het is het resultaat van een project van Altrecht en stichting Samen Sterk zonder Stigma in de regio Utrecht Midden-West.

Over mensen met psychische aandoeningen bestaan veel vooroordelen. Zij worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten en krijgen het stigma ‘vreemd’, ‘gek’ of ‘verward’. Die stigmatisering kan leiden tot uitsluiting en isolatie van deze mensen. 

Begrip kweken

In de regio Utrecht Midden-West zette het regionaal schakelteam samen met ggz-organisatie Altrecht een projectgroep destigmatisering op. Daarbij werd samengewerkt met de Stichting Samen Sterk Zonder Stigma (SSZS), die eerder een aanpak ontwikkelde om stigmatisering tegen te gaan. Tijdens bewustwordingsbijeenkomsten in de wijken Lunetten, Lombok en Kanaleneiland werden wijkbewoners, ondernemers en professionals geïnformeerd over hoe zij met kwetsbare wijkbewoners kunnen omgaan. Ze leerden hoe belemmerend stigmatisering werkt voor mensen met een psychische aandoening, welke rol zij zelf kunnen spelen en hoe zij gezamenlijk stigmatisering kunnen tegengaan.

Handvatten en tips

De opgedane ervaringen werden verwerkt tot een draaiboek. Dat bevat handvatten en tips voor de opzet van een bewustwordingsbijeenkomst, begeleiding en nazorg. Het draaiboek, dat bedoeld is als hulpmiddel en inspiratiebron, werd gedeeld met de zestien andere gemeenten in de regio Utrecht Midden-West. Desgewenst kunnen deze gemeenten een wijkgerichte aanpak combineren met het aanbieden van de cursus Mental Health First Aid (MHFA, Eerste hulp bij psychische problemen). De gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, Zeist, De Ronde Venen, Nieuwegein en Houten zijn inmiddels met het draaiboek en/of de MHFA-cursus aan de slag gegaan.


Project: Plan van aanpak Stigmabestrijding volgens Samen Sterk Zonder Stigma regio Utrecht Midden West 
Projectleider: Gerard de Valk, Altrecht en Petra van der Horst, SSZS
Programma: Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag, projectnummer 638022005 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website