Of het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap schadelijk is voor het ongeboren kind, is onbekend. Een grootschalige cohortstudie van het Radboudumc geeft nog geen helderheid. Wel blijkt dat een depressie kan leiden tot een vroeggeboorte en een minder gezond kind.

Tussen de 7 en 12 procent van de zwangere vrouwen heeft tijdens haar zwangerschap te maken met een depressie. Omdat een depressie van de moeder de gezondheid van de foetus negatief kan beïnvloeden, wordt doorgaans een behandeling met antidepressiva aangeraden. Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen dat antidepressivagebruik kan leiden tot meer vroeggeboorten en mogelijk andere schadelijke effecten. 

Afweging

Onderzoekers van het Radboudumc onderzochten de effecten van respectievelijk depressie, depressieve symptomen en antidepressivagebruik tijdens de zwangerschap op de gezondheid van het kind. Daarbij keken zij naar zwangerschapsuitkomsten zoals vroeggeboorte, geboortegewicht en de Apgar-score, een snelle manier om de gezondheid van het kind in te schatten. 

Cohortonderzoek

De vragen werden ingebed in de PRegnancy and Infant DEvelopment (PRIDE) Study, een langlopend landelijk onderzoek waarin vrouwen tijdens en na hun zwangerschap online vragenlijsten invullen. Een deel van hen doneert ook bloed en speeksel, waarmee bijvoorbeeld het cortisolgehalte in speeksel als maat voor stress of depressie kan worden onderzocht. De deelnemers verschaffen informatie over hun medische geschiedenis, gezondheid, levensstijl, medicatiegebruik, zwangerschapsuitkomsten en gezondheid van het kind. Voor dit onderzoek naar depressie werden ongeveer 3.000 vrouwen gevolgd.

Voorspellers depressie

5 tot 10 procent van de deelnemers kampte tijdens de zwangerschap met (symptomen van) een depressie. Diverse factoren bleken een verhoogde kans daarop te geven, zoals een eerdere depressie, ernstige misselijkheid en het meemaken van een stressvolle gebeurtenis. Cortisolconcentraties bleken geen goede voorspeller voor het ervaren van depressieve symptomen. 

Antidepressiva: onvoldoende gegevens

Over het gebruik van antidepressiva kwamen onvoldoende gegevens naar voren om conclusies te trekken. Uit een grootschalige analyse van buitenlandse onderzoeksdata blijkt dat het hebben van een depressie kan leiden tot een vroeggeboorte en het krijgen van een kind met een Apgar-score lager dan 7, ook als de vrouwen tijdens de zwangerschap geen antidepressiva gebruikten. Op het geboortegewicht of de groei werden geen effecten gevonden. 

Vervolgonderzoek

Het komende jaar zal het aantal Nederlandse deelneemsters aan de PRIDE Study waarschijnlijk zijn gestegen tot boven de 10.000, wat verder onderzoek mogelijk maakt. De onderzoekers hopen dat artsen en zwangere vrouwen met een depressie straks een wetenschappelijk verantwoorde afweging kunnen maken tussen het wel of niet slikken van antidepressiva. 


Project: To treat or not to treat: depression during pregnancy and the impact on perinatal outcomes
Projectleider: Nel Roeleveld, Radboudumc, afdeling Health Evidence
Programma: Goed gebruik Geneesmiddelen, projectnummer 836011020 
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website