Mensen met een licht verstandelijke beperking weten vaak niet goed hoe ze moeten omgaan met sociale media. Een app, oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met een psychose, brengt uitkomst.

De vereniging voor psychosegevoelige mensen Anoiksis Beheer ontwikkelde de app RealityKeeper, een app waarmee mensen met psychoses zelf hun gedrag op sociale media in de gaten kunnen houden. Zij vertonen in aanloop naar een psychose vaak verhevigd gebruik van sociale media. Reality Keeper waarschuwt de gebruiker bij veranderd socialemediagedrag.

Nieuwe doelgroep

De bedenker van de app, Maarten Muis, en het expertisecentrum voor ervaringsdeskundigheid de Veerkracht Centrale zagen ook mogelijkheden voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij worstelen met andere problemen: ze willen vaak graag op sociale media actief zijn, maar lopen een verhoogd risico slachtoffer te worden van manipulaties, afpersing, cyberpesten en seksueel misbruik. Ook kunnen mensen met een LVB eerder onbewust dader worden (dreigberichten sturen, delen van porno, geronseld worden voor handel in drugs). Dat komt mede doordat zij het moeilijk vinden hun privacy te bewaken en het waarheidsgehalte van berichten in te schatten.

Meedenken

Doel van het project was deelnemers de risico’s van sociale media te leren, het online gedrag van anderen te beoordelen en beter om te gaan met de eigen valkuilen. Het project werd grotendeels geleid en uitgevoerd door ervaringsdeskundigen. Projectleider Trudy Jansen van de Veerkracht Centrale ondersteunde hen bij het herontwikkelen van de app en het bouwen van een eigen online community. Ook ontwikkelde de projectgroep een folder met informatie over hoe de app te gebruiken en wat veilig gebruik van sociale media inhoudt.

Trainingen

De RealityKeeper werd geïntroduceerd in drie Amsterdamse buurthuizen, waar 25 mensen uit de doelgroep een speciaal voor hen ontwikkelde driedaagse training volgden. Ook leerden zij hun online gedrag te monitoren. Voor gemeenten werd een handreiking geschreven over hoe risico’s te herkennen bij online gedrag van mensen met een LVB. De app blijkt het best te werken in combinatie met contact in het echte leven, waarbij de deelnemers gerichter over hun ervaringen kunnen praten. 


Project: RealityKeeper voor mensen met een licht verstandelijke beperking
Projectleider: Trudy Jansen, de Veerkracht Centrale
Programma: Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag, projectnummer 638014004

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website