Voeding kan de immuunreactie van de patiënt na een operatie positief beïnvloeden. Onderzoekers van het Catharina Ziekenhuis bekeken of het toedienen van verrijkte voeding rondom een darmoperatie complicaties vermindert. Dat bleek niet het geval.

Jaarlijks ondergaan zo’n 12.000 patiënten een darmoperatie, en naar verwachting zal dit aantal stijgen, onder andere vanwege de vergrijzing en het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Na een darmoperatie krijgt 7 tot 45 procent van de patiënten last van complicaties, zoals ileus, waarbij de darm komt stil te liggen en naadlekkage, waarbij de nieuwe darmaansluiting door zwakte van het weefsel gaat lekken. 

Immuunreactie

Uit recent onderzoek is bekend dat voeding ingezet kan worden als middel om de immuunreactie van de patiënt na een operatie te beïnvloeden. Onderzoekers van het Catharina Ziekenhuis onderzochten of door het toedienen van voeding voor en na een darmoperatie de ontstekingsreactie wordt geremd en het aantal complicaties vermindert.

Sondevoeding

265 patiënten die een darmoperatie ondergingen kregen een voedingssonde en werden daarna verdeeld over een interventie- en een controlegroep. De interventiegroep kreeg voor, tijdens en na de operatie met lipiden (vetten) verrijkte voeding via de sonde. De controlegroep kreeg geen voeding binnen via de sonde. Patiënten noch zorgverleners wisten of de patiënt voeding kreeg toegediend of niet. 

Geen verschillen

Er werd geen verschil gevonden tussen de twee groepen wat betreft het optreden van complicaties na de operatie, zoals het stilliggen van de darm, naadlekkages of ontstekingsreacties. Ook het aantal overige complicaties, opnameduur en de hersteltijd waren in beide groepen gelijk. De onderzoekers concluderen dat verrijkte voeding niet tot een verbetering leidt, en evenmin kosteneffectief is. 


Project: Perioperative enteral nutrition to reduce postoperative complications following colorectal surgery. A multicenter prospectively randomized controlled trial
Projectleider: Misha Luyer, Catherina Ziekenhuis, afdeling chirurgie
Programma: DoelmatigheidsOnderzoek, projectnummer 837001505

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website