Parkinsonpatiënten kunnen het medicijn levodopa gerust gebruiken vanaf de eerste symptomen. Dat leidt niet tot verergering van de ziekte of meer bijwerkingen, blijkt uit onderzoek onder leiding van Amsterdam UMC.

Levodopa vermindert de klachten bij Parkinson en is het meest voorgeschreven medicijn bij deze ziekte. Naar de effecten op wat langere termijn was nog weinig onderzoek gedaan, hoewel het medicijn al bijna vijftig jaar wordt gebruikt. Artsen schreven het terughoudend voor, uit vrees dat snel beginnen met medicatie zou kunnen leiden tot verergering van de ziekte of tot meer bijwerkingen. Patiënten kregen het pas als de klachten zo erg werden dat ze problemen kregen in hun dagelijks functioneren, zoals moeite met aankleden. Dit onderzoek laat zien dat deze terughoudendheid niet nodig is. 

Vijftig ziekenhuizen

Rond 2011 begon een experiment in vijftig ziekenhuizen, geleid vanuit Amsterdam. Ruim vierhonderd patiënten die in de beginfase van hun ziekte waren, werden ingedeeld in twee groepen. De ene helft kreeg meteen levodopa, de andere helft kreeg een placebo. Na veertig weken kreeg iedereen het medicijn. De patiënten zijn vervolgens nog veertig weken gevolgd. Na tachtig weken reageerden de patiënten precies even goed op het medicijn. 

Kwaliteit van leven

‘Kort gezegd maakt het voor de werking op de langere termijn en de bijwerkingen niet uit als je eerder begint met voorschrijven van het medicijn’, zegt onderzoeksleider Rob de Bie, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen. ‘Dus als het nodig is, kun je vroeg beginnen met medicatie. Dat verbetert de kwaliteit van leven in het begin van de ziekte.’ Een publicatie over het onderzoek verscheen in The New England Journal of Medicine.

Vijftigduizend patiënten

In Nederland zijn ongeveer vijftigduizend patiënten met de ziekte van Parkinson, een hersenaandoening die gepaard gaat met traagheid, stijfheid en trillen. Levodopa vult het tekort aan dopamine in de hersenen aan dat door Parkinson ontstaat. Het geneest de ziekte niet, maar vermindert de symptomen. Het AMC kreeg voor het onderzoek steun van ZonMw, Stichting ParkinsonFonds, Stichting Parkinson Nederland en Parkinson Vereniging.


Project: Early levodopa in Parkinson’s disease
Projectleider: Projectleider: Rob de Bie, Amsterdam UMC-locatie AMC
Programma: Goed Gebruik Geneesmiddelen, projectnummer 171102018

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website