Hoe kunnen opvoedinterventies beter aansluiten bij ouders met een migratieachtergrond en/of een lage sociaaleconomische status? Onder meer door in te gaan op de omgang met stress, constateert Krista van Mourik. Ze ontwikkelde een module die de interventie Triple P aanvult.

Krista van Mourik onderzocht welke aanpassingen nodig zijn om opvoedinterventies sociaal-cultureel passend te maken voor ouders in multi-etnische achterstandswijken. Deze ouders zoeken namelijk relatief weinig hulp bij opvoedproblemen en het effect van bestaande opvoedinterventies is bij hen minder groot.

Opvoedzorgen

In haar proefschrift Cultural adaptation of a parenting intervention for parents in multi-ethnic disadvantaged neighborhoods brengt Van Mourik de opvoedzorgen en het hulpzoekgedrag van ouders in kaart. Ze vergelijkt de opvattingen, ervaringen en behoeftes van drie etnische groepen: Antilliaans-Nederlandse ouders, Marokkaans-Nederlandse ouders en Nederlandse ouders.

Herkenning problemen

Uit de resultaten blijkt dat de ouders met een migratie-achtergrond en ouders in een lastige sociale-economische situatie minder snel problemen herkennen bij hun kind. Ze schrijven opvoedproblemen vaker dan andere ouders toe aan externe factoren, zoals ongunstige leefomstandigheden. Dat maakt hen minder gemotiveerd opvoedondersteuning te zoeken. 

Externe stressfactoren

Tegelijkertijd benoemen deze ouders vaker opvoedstress die voortkomt uit ‘niet-helpende emoties’ zoals heimwee, en uit stress door externe factoren zoals relatieproblemen, geldzorgen en discriminatie. De ouders willen beter leren omgaan met stress om het effect hiervan te beperken op henzelf en hun kind. Bestaande opvoedinterventies besteden echter geen aandacht aan dit thema, constateert Van Mourik. 

Copingstrategieën

Van Mourik ontwikkelde daarom de module ‘Omgaan met stress en niet-helpende emoties’, die de bestaande opvoedinterventie Niveau 4 Oudercursus van Triple P aanvult. Deelnemers leren herkennen wat bronnen van spanning zijn en hoe stress hun opvoedgedrag beïnvloedt, en ontwikkelen strategieën om hiermee om te gaan. Ook is rekening gehouden met de taalvaardigheid van ouders, zodat het cursusmateriaal aansluit bij mensen met een migratieachtergrond of een lage sociaaleconomische status. 

SAMEN voor betere jeugdhulp 

Van Mourik voerde haar onderzoek uit vanuit de Academische Werkplaats SAMEN, waarin de regio’s Holland Rijnland, Haaglanden en Hollands Midden kennis ontwikkelen die de transformatie van de jeugdhulp ondersteunt. 


Project: Het bereiken van migrantengezinnen met interventies ter preventie van psychosociale problemen en opvoedingsproblemen; een project binnen Academische Werkplaats Public Health-jeugd Noordelijk Zuid-Holland (AWP-j NZH). Samen voor de Jeugd, S4O: samen opletten, samen opvoeden, samen optreden, samen opleiden
Projectleider: Ria Reis, LUMC
Programma: Academische Werkplaatsen Jeugd, projectnummer 159010005
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website