Een systeem dat alarm slaat als mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hun medicijnen niet ophalen. Dat ontwikkelde de GGD Amsterdam samen met de betrokken beroepsgroepen en cliënten.

Ruim de helft van de mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) neemt de voorgeschreven medicijnen niet altijd goed in. Dat vergroot het risico op een crisis. GGD Amsterdam bedacht een systeem dat de apotheker waarschuwt als iemand met een EPA zijn medicijnen niet ophaalt binnen een bepaalde termijn. De apotheker kan dan meteen contact opnemen met de psychiater, zodat die in gesprek kan gaan met de cliënt.

Brede samenwerking

Het project kreeg in 2017 een ZonMw Parel vanwege de samenwerking met degenen die het systeem gaan gebruiken, zoals apothekers, psychiaters en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen. Ook cliënten praatten mee, over hun behoeften rond ondersteuning bij therapietrouw en het delen van informatie door hun behandelaars. De brede samenwerking leverde een pakket van eisen op. Daarmee ontwikkelden softwaremakers een module die past binnen de meest gebruikte apothekersinformatiesystemen.

Privacywet

Het systeem is inmiddels op kleine schaal in gebruik. Het onderzoek naar het effect op de behandelpraktijk en het aantal crises heeft vertraging opgelopen. ‘Vanwege de privacywet die in 2018 inging, hebben we ons design moeten aanpassen’, zegt projectleider Steve Lauriks. ‘De grote apotheekketen waarmee we samenwerken, is voorzichtig. Terecht, want er is nog veel onduidelijk over welke informatie wel en niet gedeeld kan worden tussen zorgverleners en onder welke voorwaarden.’ Tot nog toe zijn de deelnemende psychiaters enthousiast en de apothekers wat meer afwachtend. ‘Apothekers moeten handmatig bijhouden naar wie ze een signaal moeten sturen. Zij willen weten hoeveel tijd deze werkwijze hun kost en wat precies de meerwaarde is. Daarvoor is de evaluatie ook zo belangrijk.’ 

Track & trace

Mogelijk krijgt het systeem de vorm van track & trace, bekend van postpakketten. Psychiaters krijgen dan volautomatisch – onder toezicht van de apotheker – een seintje als een pakket, ofwel een bepaald medicijn, langer blijft liggen dan de vooraf bepaalde termijn. Ze kunnen die termijn dan ook individueel instellen per patiënt. 


Project: Signaleren en Melden door Apothekers van Niet-Opgehaalde Medicatie voor mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (SMANOM-EPA)
Projectleider: Steve Lauriks, GGD Amsterdam
Programma: Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag, projectnummer 638020044
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website