De persoonlijke crisiskaart van mensen met een psychische kwetsbaarheid heeft in Rotterdam Rijnmond een structurele plek gekregen in de aanpak rond verward gedrag. Wie wil, kan zijn crisiskaart laten opnemen bij het Meldpunt GGZ.

Om mensen die zich verward gedragen beter te helpen, zijn landelijk bouwstenen vastgesteld voor een persoonsgerichte aanpak. De crisiskaart figureert daarin als manier om de inbreng te vergroten van mensen zelf en hun naasten. Op zo’n persoonlijk kaartje, dat mensen altijd bij zich kunnen dragen, geven ze aanwijzingen over wat te doen als zij in een crisis raken. Bijvoorbeeld wie ze willen dat er gebeld wordt, wat er geregeld moet worden en welke medicatie ze gebruiken.

Crisiskaart integreren

Doel van dit project was de crisiskaart te integreren in de aanpak rond personen met verward gedrag in de regio Rotterdam Rijnmond. Onder meer door de kaart op grotere schaal aan te bieden aan mensen die er baat bij kunnen hebben, omdat ze een crisis hebben meegemaakt of er bang voor zijn. Basisberaad, onderdeel van Zorgbelang Inclusief, maakt in de regio crisiskaarten op voor mensen die daar behoefte aan hebben. Deze organisatie maakt deel uit van het structurele samenwerkingsverband dat is opgezet tussen alle partijen die in de regio betrokken zijn bij de hulp aan personen met verward gedrag. 

Meldkamer 112

Om de crisiskaart bij alle betrokkenen bekend te maken heeft Basisberaad voorlichtingen gegeven aan professionals, politie, gemeente en cliënten(raden). Crisiskaarten zijn nu gekoppeld aan het Meldpunt GGZ. Dit fungeert bij meldingen via 112 en 0900-8844 over verward gedrag als schakel tussen de meldkamer en de zorgaanbieders, waardoor mensen uiteindelijk betere hulp ontvangen. Kaarthouders krijgen de vraag of zij hun kaart willen laten opslaan binnen het politieregistratiesysteem. ‘Negen van de tien nieuwe kaarthouders willen dit, al is dit alleen maar voor het zelfvertrouwen’, vertelt projectleider Dieke Otten van Basisberaad. Mensen die in aanraking komen met het Meldpunt GGZ worden ook standaard geïnformeerd over de crisiskaart.

Meer consulenten

De subsidie maakte ook uitbreiding mogelijk van het crisiskaartproject, dat voorheen draaide op de inzet van één vrijwilliger. In een jaar tijd zijn vijftig extra crisiskaarten opgemaakt. In een vervolgproject is de groep crisiskaartconsulenten verder uitgebreid. Ervaringsdeskundigen vanuit twee zorgorganisaties en een organisatie voor familie en verwanten van mensen met psychosegevoeligheid zijn opgeleid als crisiskaartconsulent. Naast crisisbeheer is er ook aandacht voor de relatie met familie en hoe iemand nog steviger in zijn schoenen kan staan.


Project: Crisiskaart Regio Rotterdam Rijnmond 
Projectleider: Dieke Otten, Zorgbelang Inclusief
Programma: Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag, projectnummer 638020009

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website