Wat is een depressie en hoe verschillen mensen in de manier waarop zij die ervaren? De bestaande definitie van depressie voldoet niet, zeggen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen/UMC Groningen na een grootschalig online bevolkingsonderzoek naar psychische klachten.

Depressie is een van de meestvoorkomende psychiatrische stoornissen – jaarlijks hebben 546.500 Nederlanders er last van. Een depressie kan een enorme impact hebben op iemands functioneren en welbevinden. Iets meer dan een miljoen Nederlanders slikt antidepressiva. Toch is er nog weinig bekend over de aard en het ontstaan van een depressie. Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) hanteert een lijst met negen symptomen. Wanneer iemand minstens vijf daarvan heeft gedurende minimaal twee weken, is er officieel sprake van een depressie.

Data-analyses

Onder leiding van ontwikkelingspsycholoog Peter de Jonge (RUG/UMC Groningen) bekeken onderzoekers of de DSM-definitie bruikbaar is. In hoeverre houdt deze rekening met onderlinge verschillen tussen mensen en individuele fluctuaties? Ze analyseerden klachten en stemmingswijzigingen in zowel grote populatiebestanden als kleinere databestanden, waarin mensen op gedetailleerd niveau werden gevolgd. Met behulp van nieuwe statistische technieken maakten de onderzoekers nieuwe onderverdelingen in psychopathologische beschrijvingen.

Groot online bevolkingsonderzoek

Daarnaast zetten de onderzoekers een grootschalig online bevolkingsonderzoek op, genaamd HoeGekIsNederland?. Doel van dit landelijk onderzoek was het vinden van een nieuwe definitie en indeling van psychische klachten. Meer dan 15.000 personen vulden vragenlijsten in over hun psychische klachten, hun persoonlijke krachten en hulpbronnen. Daarnaast deden meer dan duizend mensen mee aan een dagboekstudie, waarbij zij een maand lang driemaal per dag op hun smartphone hun stemming bijhielden. De metingen werden omgezet in een persoonlijk model, dat elke deelnemer individueel inzicht geeft in de factoren die zijn of haar stemming beïnvloeden. 

Grote verschillen

Uit het onderzoek blijkt dat depressie een relatief verschijnsel is en geen duidelijk af te bakenen fenomeen, zoals de DSM-categorieën suggereren. Daarvoor zijn de verschillen in de aard, frequentie en het effect van depressieve klachten op het dagelijks leven te groot. Veel mensen blijken ondanks hun klachten toch goed te kunnen functioneren. Daarom verschilt de behandeling die mensen met een depressie nodig hebben enorm, concluderen de onderzoekers. Het bestuderen van gemiddelden heeft geen zin, omdat er altijd maatwerk nodig is.


Project: Deconstructing depression: disentanglement of the phenomenology and etiology of a heterogeneous, multifactorial disorder
Projectleiders: Peter de Jonge, UMC Groningen, universitair centrum psychiatrie (thans afdeling psychologie)
Programma: Vici, projectnummer 91812607.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website