Om het effect te onderzoeken van buurtsportcoaches, volgden onderzoekers van Wageningen University & Research en Radboudumc drie jaar lang de activiteiten van coaches in negen gemeenten. De buurtsportcoaches hebben de verbinding weten te leggen tussen zorg, sport en bewegen.

Sinds 2012 krijgen gemeenten financiƫle steun van het Rijk bij de aanstelling van buurtsportcoaches. Een deel van deze buurtsportcoaches richt zich niet alleen op stimulering van lichaamsbeweging van burgers in de wijk, maar ook op verbinding van de sport- en beweegsector en de eerstelijnszorg.

Twee deelonderzoeken

Hoe succesvol zijn buurtsportcoaches in het bereiken van deze twee doelstellingen? Om die vraag te beantwoorden werden dertien buurtsportcoaches in negen gemeenten gevolgd gedurende drie jaar. Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) onderzochten hoe de impact van de buurtsportcoaches wordt ervaren door de coaches zelf en door professionals uit de zorg, sport, welzijn en gemeenten die betrokken zijn bij de uitvoering van activiteiten. In het tweede deelonderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van het Radboudumc, werden activiteiten van buurtsportcoaches geĆÆnventariseerd. Buurtbewoners die deelnamen aan de activiteiten werden gemonitord met vragenlijsten en fitheidstesten. 

Integrale inbedding

Het eerste deelonderzoek laat zien dat professionals de rol van de buurtsportcoach als positief ervaren. Verbindingen leggen tussen de eerstelijnszorg en de sport- en beweegsector blijkt niet eenvoudig, terwijl met name de betrokkenheid van professionals uit de eerstelijnszorg belangrijk is om de doelgroep te bereiken. Of de buursportcoach de verwachtingen kan waarmaken, hangt af van zijn of haar specifieke opdracht en situatie. Wanneer een gemeente kiest voor een integrale inbedding in een samenwerkingsverband tussen de verschillende sectoren, slagen buurtcoaches er vaker in professionals te ondersteunen en een doorverwijsschema in de eerstelijnszorg van de grond te krijgen.

Bereiken van deelnemers

Veel deelnemers zijn nauwelijks extra gaan bewegen, blijkt uit voor- en nametingen in het tweede deelonderzoek. Deelnemers die worden geworven voor een fit-test via een brief of advertentie zijn gezonder en fitter dan de groep die wordt doorverwezen door zorgverleners. Meer resultaat is te behalen als de focus ligt op mensen die te weinig bewegen en als de activiteiten met een hogere intensiteit en frequentie gevolgd worden, concluderen de onderzoekers. Om de groep te bereiken die de meeste baat heeft bij bewegen, is het essentieel dat buurtsportcoaches de zorgsector zoveel mogelijk betrekken.


Project: Verbinding zorg, sport & bewegen. Onderzoek naar samenwerking van buurtsportcoaches, lokale zorg en sportaanbieders en participatie van buurtbewoners
Projectleiders: Annemarie Wagemakers, WUR, Leerstoelgroep Gezondheid en maatschappij en Gerard Molleman, AMPHI/Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc.
Programma: Sport, projectnummer 525001002

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website