De regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel heeft een sluitende aanpak ontworpen voor mensen met verward gedrag. Alle betrokken partijen hebben samen actiepunten opgesteld. Eén daarvan, een dag en nacht bereikbaar meldpunt, is intussen bijna een feit.

De landelijke overheid wil mensen met verward gedrag beter helpen en de overlast die zij veroorzaken beperken. Regio’s zijn daarmee in de afgelopen jaren aan de slag gegaan. Rond Apeldoorn hebben alle betrokken partijen – waaronder gemeenten, zorgaanbieders en politie – in kaart gebracht wat er in de praktijk gebeurt met inwoners die zich verward gedragen. ‘Dat was nog een hele klus’, vertelt projectleider Lisenka Schmitz van Gemeente Apeldoorn. ‘Mensen hadden zicht op hetzij het zorg- of het veiligheidsdomein, maar het totaaloverzicht had bijna niemand.’

Tientallen actiepunten

De betrokkenen hebben in samenspraak met cliënten(vertegenwoordigers) bekeken welke voorzieningen en afspraken ontbraken. Dat heeft zo’n dertig lokale of regionale actiepunten opgeleverd. Deze staan, net als de afspraken tussen de partijen, in de Sluitende Aanpak voor Personen met Verward Gedrag. Alle gemeenteraden in de regio hebben de aanpak vastgesteld. 

Meldpunt

Een van de acties is het opzetten van een meldpunt dat altijd bereikbaar is en waar burgers kunnen aankloppen als iemand zich verward gedraagt. De regio ontvangt daarvoor een vervolgsubsidie vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag. Het meldpunt wordt ondergebracht bij de crisisdienst van de regionale ggz-aanbieder. Schmitz: ‘Als het nodig is kan degene die piketdienst heeft meteen naar iemand toe, ook in het weekend.’ De geplande start van het meldpunt is 1 januari 2019.
 


Project: Sluitende aanpak personen met verward gedrag in de regio Oost Veluwe 
Projectleiders: Lisenka Schmitz, gemeente Apeldoorn
Programma: Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag, projectnummer 638020018

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website