Een verkeerde training is een van de risicofacturen voor het oplopen van hardloopblessures. Onderzoekers van het Erasmus MC zetten een online preventieprogramma op om het aantal blessures terug te dringen. Dat bleek geen effect te hebben.

Hardloopblessures komen veel voor en zijn vaak een reden voor sporters om met hardlopen te stoppen. Het voorkomen van blessures dringt niet alleen zorgkosten terug, maar stimuleert ook een gezonde leefstijl. Uit voorgaand onderzoek blijkt dat de belangrijkste en meest beïnvloedbare risicofactor voor het opdoen van een blessure de hardlooptraining is. Er zijn aanwijzingen dat te veel training in korte tijd kan leiden tot blessures. Dat geldt ook voor een verkeerde looptechniek.

Advies op maat

Onderzoekers van het Erasmus MC verwerkten die kennis tot een op maat gemaakt, wetenschappelijk onderbouwd online preventieprogramma. Gebruikers daarvan krijgen positieve informatie over hardlopen en adviezen om blessures te voorkomen. De adviezen zijn afgestemd op de hardloopervaring van de deelnemer. 

Like2Run-hardloopevenement

In de INSPIRE-trial (INtervention Study on Prevention of Injuries in Runners at Erasmus MC) werd dit preventieprogramma toegepast bij beginnende en gevorderde hardlopers die deelnamen aan een Like2Run-hardloopevenement (variërend van 5 kilometer tot de marathon). Insteek: kan een online preventieprogramma het aantal blessures bij hardlopers verminderen? Er werd gekeken naar het aantal blessures dat deelnemers rapporteerden bij de voorbereiding voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en kort daarna. De deelnemers in de interventiegroep kregen toegang tot het online blessurepreventieprogramma. Er namen in totaal 2378 lopers mee aan de studie.

Geen verschil

Na vijf maanden rapporteerde 37 procent van de lopers in totaal 1.483 nieuwe blessures. In de interventiegroep had 37,5 procent te maken met één of meer blessures en in de controlegroep 36,7 procent. Daaruit blijkt dat het online preventieprogramma het aantal blessures bij hardlopers niet vermindert. In beide groepen kwamen de meeste blessures voor bij de knie, gevolgd door de kuit en voet. Een eerdere blessure was een sterke voorspeller voor het oplopen van een nieuwe blessure. 

Vervolg

In een vervolgproject gaan de onderzoekers de interventie doorontwikkelen aan de hand van de geleerde lessen uit het INSPIRE-onderzoek. De interventie wordt praktischer en makkelijker toepasbaar, en speelt in op de behoefte aan preventie die de hardloper zelf formuleert.
 


Project: INSPIRE: preventing injuries injuries in runners with Evidence-Based tailored online advice: a randomized controlled trial
Projectleiders: Marienke van Middelkoop, Erasmus MC, afdeling huisartsgeneeskunde 
Programma: Sportblessurepreventie, projectnummer 536001001

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website